Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Zmluva č. 004/2024/DV o duálnom vzdelávaní
004/2024/DV
5,00 € SCONTO Nábytok s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
13. Február 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou od. výcviku
046
0,00 € Timea Starovská Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
21. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. Z609/2023
Z609/2023
15,00 € ŽILBYT, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
12. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
9107168277
53 607,83 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
13. December 2023
Mandátna zmluva
602023
300,00 € Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
28. November 2023
Zmluva o dielo a o poskytovaní služieb
582023
570,00 € doc. Mgr. Martin Brestovanský, PhD. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
15. November 2023
Dodatok č. 1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za ochýlku
Dodatok č. 1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny
129,50 € Stredoslovenská energetika, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci č. 19/2023
19/2023
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
3. Október 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o duálnom vzdelávaní č. 1/2017/SDV
1/2017/SDV
0,00 € Billa s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. Z423/2023
Z423/2023
15,00 € ŽILBYT, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
26. September 2023
Zmluva č. 043 o poskytovaní prak. vyučovania žiakov v šk. roku 2023/2024
043
3,00 € Tesco Stores SR, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
26. September 2023
Zmluva č. 044 o poskytovaní prak. vyučovania žiakov v šk. roku 2023/2024
044
3,00 € Tesco Stores SR, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
22. September 2023
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 011
011
0,00 € Mesto Žilina Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
20. September 2023
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 029
029
0,00 € SAD Žilina, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
14. September 2023
Zmluva o nájme č. 02/2023 nebytových priestorov za účelom výchovno-vzdelávacej činnosti
02/2023
50,00 € Spojená škola internátna Žilina Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
12. September 2023
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 036
036
1,00 € Božena Beláková - Dobrotky u Božky Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
12. September 2023
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 037
037
1,00 € LAJKA ADV, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
12. September 2023
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 038
038
1,00 € ALTOM Reklama s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
12. September 2023
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 039
039
1,00 € COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
12. September 2023
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 040
040
1,00 € Záhrady Pončák s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina