Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2022
Darovacia zmluva
007-2022-25
300,00 € Agrop Nova a.s. Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
30. Jún 2022
Zmluva o ubytovaní
003-2022-1
Doplnená
0,00 € Antónia Brezovská Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
4. Október 2022
darovcia zmluva
006-2022-25
351,80 € Areza s.r.o Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
11. Júl 2022
Zmluva o dielo
001-2022-36
0,00 € Atelier GAM, s.r.o Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
4. Október 2022
Darovacia zmluva
005-2022-25
0,00 € B2B Partner s.r.o Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
14. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá
193/2022
0,00 € Centrum vedecko-technických informácii SR Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
30. Jún 2022
Zmluva o ubytovaní
018-2022-1
Doplnená
0,00 € František Feja Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
30. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
024-2022-1
0,00 € Fy Autoškola František Jancek Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
7. Október 2022
Kúpna zmluva
010-2022-4
0,00 € Ing.Mário Jackulík - Pekáreň Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
22. September 2022
Dodatok č.1
006-2022-35
0,00 € Inmedia Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
30. Jún 2022
Zmluva o ubytovaní
0212-2022-1
Doplnená
0,00 € Ivan Artim Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
30. Jún 2022
Zmluva o ubytovaní
20-2022-1
Doplnená
0,00 € Ivanm Čučka Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
30. Jún 2022
Zmluva o ubytovaní
015-2022-1
Doplnená
0,00 € Jakub Šimaľa Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
9. December 2022
Zmluva o ubytovaní
028-2022-1
Doplnená
0,00 € Janotík Karol Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
30. Jún 2022
Zmluva o ubytovaní
004-2022-1
Doplnená
0,00 € Jozef Sunega Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
30. Jún 2022
Zmluva o ubytovaní
011-2022-1
Doplnená
0,00 € Karol Hrubjak, Patrícia Hrubjaková Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
1. December 2022
Zmluva o ubytovaní
027-2022-1
Doplnená
0,00 € Kaša Marek Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
30. Jún 2022
Zmluva o ubytovaní
023-2022-1
Doplnená
0,00 € Kaša Marek, Veronika Záhradníková Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
30. Jún 2022
Zmluva o ubytovaní
006-2022-1
Doplnená
0,00 € Katie Bassett Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
14. Október 2022
Poistná zmluva
011-2022-4
0,00 € Kooperatíva a.s. Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo