Centrálny register zmlúv

Centrum sociálnych služieb Brezovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2022
Zmluva o odbornej správe registratúrnych záznamov
2022
0,00 € AD ACTA SR, s. r. o. Centrum sociálnych služieb Brezovec
17. Jún 2022
Darovacia zmluva
17/2022
147,70 € Bc. Jana Smolková Centrum sociálnych služieb Brezovec
14. November 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe
09112022
0,00 € BM WORK AGENCY s.r.o. Centrum sociálnych služieb Brezovec
22. Jún 2022
Zmluva o dodávkach stravy
ZDS2022
102 000,00 € Centrum sociálnych služieb PRAMEŇ Centrum sociálnych služieb Brezovec
25. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pre zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č. 02 /2022
2/2022
0,00 € COR Waste, s.r.o. Centrum sociálnych služieb Brezovec
3. Október 2022
Darovacia zmluva č.20/2022
20/2022
1 126,00 € Gabriela Matkulčíková Centrum sociálnych služieb Brezovec
19. Máj 2022
Darovacia zmluva č.13/2022
13/2022
120,00 € Ing. Peter Badáň Centrum sociálnych služieb Brezovec
2. August 2022
Licenčná zmluva IS CYGNUS
LZ 2022
8 396,88 € IRESOFT s.r.o. Centrum sociálnych služieb Brezovec
24. Máj 2022
Darovacia zmluva č.15/2022
15/2022
1 500,00 € Jana Starovičová Centrum sociálnych služieb Brezovec
24. November 2022
Darovacia zmluva č.28/2022
28/2022
150,00 € Jaroslav Kacko Centrum sociálnych služieb Brezovec
4. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služby
03102022
1 470,00 € Jaroslav Migo Centrum sociálnych služieb Brezovec
15. Jún 2022
Zmluva o dielo
2022057
5 814,48 € Juraj Hampel Centrum sociálnych služieb Brezovec
3. November 2022
Darovacia zmluva č.25/2022
25/2022
170,00 € Kvetoslava Stanova, RNDr. Centrum sociálnych služieb Brezovec
13. Apríl 2022
Darovacia zmluva č.11/2022
11/2022
129,00 € Marta Košarišťanová Centrum sociálnych služieb Brezovec
15. Jún 2022
Darovacia zmluva
16/2022
60,00 € Mgr. Ivana Ranostajová Centrum sociálnych služieb Brezovec
19. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 02/2022 - Blok B – oprava strechy a stavebné úpravy v čistiacej miestnosti
ZoD 02/2022
3 813,38 € MIMIS s.r.o. Centrum sociálnych služieb Brezovec
8. August 2022
Darovacia zmluva č.19/2022
19/2022
35,00 € Miroslava Oselčáková Centrum sociálnych služieb Brezovec
7. Apríl 2022
Darovacia zmluva č.10/2022
10/2022
2 300,00 € MUDr. Ivan Maretta, Mgr. Peter Zemko, JUDr. Peter Škerlík,Mgr. Ladislav Tomaň, Jozef Oršuliak, Obec Istebné, Obec Vyšný Kubín Centrum sociálnych služieb Brezovec
13. Apríl 2022
Darovacia zmluva č.12/2022
12/2022
211,20 € Občianske združenie Senior pri ZpS a DSS Dolný Kubín Centrum sociálnych služieb Brezovec
3. Október 2022
Darovacia zmluva č.22/2022
22/2022
1 901,02 € Občianske združenie SENIOR pri ZpS a DSS Dolný Kubín Centrum sociálnych služieb Brezovec