Centrálny register zmlúv

Centrum sociálnych služieb Brezovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Zmluva o prevádzke internetovej aplikácie č. 12/2024/CSSDK/ZS
12/2024/CSSDK/ZS
0,00 € HULMAN design studio s. r. o. Centrum sociálnych služieb Brezovec
21. Február 2024
Zmluva č. 17/2024/EON-OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
11/2024/CSSDK/EON
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Centrum sociálnych služieb Brezovec
15. Február 2024
Darovacia zmluva č. 10/2024/CSSDK/DZ
10/2024/CSSDK/DZ
0,00 € Ľubomír Poláček Centrum sociálnych služieb Brezovec
7. Február 2024
Darovacia zmluva č. 8/2024/CSSDK/DZ
8/2024/CSSDK/DZ
400,00 € Obec Oravská Poruba Centrum sociálnych služieb Brezovec
5. Február 2024
Darovacia zmluva č. 7/2024/CSSDK/DZ
7/2024/CSSDK/DZ
1 812,00 € Henkel Slovensko, s. r. o. Centrum sociálnych služieb Brezovec
2. Február 2024
Darovacia zmluva č. 9/2024/CSSDK/DZ
9/2024/CSSDK/DZ
2 200,00 € EKSEN, s. r. o. Centrum sociálnych služieb Brezovec
30. Január 2024
Darovacia zmluva č. 6/2024/CSSDK/DZ
Darovacia zmluva č. 6/2024/CSSDK/DZ
0,00 € JUDr. Peter Škerlík, CSc. Centrum sociálnych služieb Brezovec
17. Január 2024
Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 5/2024/CSSDK/ZS
5/2024/CSSDK/ZS
0,00 € Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Centrum sociálnych služieb Brezovec
17. Január 2024
Darovacia zmluva č. 4/2024/CSSDK/DZ
4/2024/CSSDK/DZ
0,00 € JUDr. Peter Škerlík, CSc. Centrum sociálnych služieb Brezovec
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2024/CSSDK/DZ
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2024/CSSDK/DZ
200,00 € Obec Žaškov Centrum sociálnych služieb Brezovec
24. Január 2024
Dohoda o ukončení Zamestnávateľskej zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení č. 00622214/ZA227
Dohoda o ukončení zmluvy č. 00622214/ZA227
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Centrum sociálnych služieb Brezovec
12. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná č. 2/2024/CSSDK/ZS
2/2024/CSSDK/ZS
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Centrum sociálnych služieb Brezovec
5. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb pre podnikateľov č. 1/2024/CSSDK/ZS
1/2024/CSSDK/ZS
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. Centrum sociálnych služieb Brezovec
23. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná
39/2023/CSSDK/KZ
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Centrum sociálnych služieb Brezovec
18. December 2023
Rámcová dohoda č.51/2023/CSSDK/RD
51/2023/CSSDK/RD
79 247,22 € INMEDIA, spol. s.r.o. Centrum sociálnych služieb Brezovec
29. December 2023
Zmluva o dielo č. 66/2023/CSSDK/ZoD
66/2023/CSSDK/ZoD
2 160,00 € Vytes, s.r.o. Centrum sociálnych služieb Brezovec
29. December 2023
Zmluva č. 67/2023/CSSDK/ZS
67/2023/CSSDK/ZS
8 880,00 € Peter Sršeň Centrum sociálnych služieb Brezovec
29. December 2023
Zmluva č. 68/2023/CSSDK/ZS
68/2023/CSSDK/ZS
18 000,00 € Softion s.r.o. Centrum sociálnych služieb Brezovec
28. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 64/2023/CSSDK/ZS
64/2023/CSSDK/ZS
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Centrum sociálnych služieb Brezovec
28. December 2023
Zmluva o vývoze odbadových nádob č. 65/2023/CSSDK/ZS
65/2023/CSSDK/ZS
0,00 € Technické služby, s.r.o. Centrum sociálnych služieb Brezovec