Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
60-2023
0,00 € PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
29. December 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
61-2023
0,00 € Ovozel Slovakia, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
29. December 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
62-2023
0,00 € INMEDIA, spol. s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
29. December 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
63-2023
0,00 € Tatranská mliekareň a.s. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
19. Január 2024
Rámcová dohoda na dodanie potravín
2-2024
0,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
22. Marec 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o rozúčtovaní prevádzkových nákladov
5-2024
0,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota ANTIK Telecom s.r.o.
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služby
7-2024
0,00 € Connect partner, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
29. Jún 2022
Dodatok ku zmluve č. R2639
15/2022
13,96 € OTIS Výťahy, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
22. December 2022
Dodatok k mandátnej zmluve zo dňa 09.06.2014
39/2022
55,00 € Martin Majerčák Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
30. August 2022
Darovacia zmluva
17/2022
100,00 € Ing. Mária Javorská Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
24. Január 2023
Zmluva o jednorazovom prenájme nebytových priestorov č. 1/23
7-2023
130,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota Slovenská Organizácia MMA
23. Február 2023
Zmluva o jednorazovom prenájme nebytových priestorov č. 3/23
16/2023
130,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota Slovenská organizacia MMA
14. Apríl 2023
Zmluva o jednorazovom prenájme nebytových priestorov č. 4/23
23-2023
130,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota Slovenská Organizácia MMA
31. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/23
24-2023
162,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábr. Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad, IČO: 00326470 Športový klub JUNIOR SKI POPRAD
30. Január 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 13/22/23
14-2023
168,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad Školský Tenisový Klub - Poprad Veľká
28. Október 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3/22/23 zo dňa 05.09.2022, ktorá nadobudla účinnosť dňa 16.09.2022
30/2022
199,98 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad Ing. Michal Humenský
13. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/22/23
27/2022
219,96 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota a Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad Školský Tenisový Klub - Poprad Veľká
18. August 2023
Zmluva o jednorazovom prenájme nebytových priestorov č. 7/23
34-2023
245,00 € Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota RK INLINECENTER, o.z.
15. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí daru
25-2023
259,20 € Nadácia LETOKRUHY Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
9. December 2022
Darovacia zmluva
33-2022
300,00 € CHLADIARENSTVO TATRY, Mgr. Martin Jalovičiar Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota