Centrálny register zmlúv

Správa mestskej zelene v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.1.2022
V/2024/25
0,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach Materská škola Juhoslovanská 4
23. Máj 2024
Zmluva č. 2024001152 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
V/2024/26
0,00 € Mesto Košice Správa mestskej zelene v Košiciach
23. Máj 2024
Zmluva o spolupráci – umiestnenie 4 včelích úľov na zelenú strechu Magistrátu mesta Košice
V/2024/27
0,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach, Ing. Jaroslav Polaček Mesto Košice
22. Máj 2024
Zmluva o vzájomnom plnení – vzájomné zapožičanie (rastlinný materiál, lavičky, kvetinová pyramída / banner)
V/2024/24
295,79 € Správa mestskej zelene v Košiciach ALDI s.r.o.
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služieb – spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Kompostárni Bernátovce
V/2024/22
0,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach ODOS s.r.o.
21. Máj 2024
Zmluva o dielo – „Verejný cintorín- vstupná časť- vstupný a bočný portál“
V/2024/23
120 760,34 € OMEGATEC, spol. s r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 99/K/24
99/K/24
123,50 € Správa mestskej zelene v Košiciach Alena Tažiková
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 100/K/24
100/K/24
0,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach Jaroslav Čabala
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 101/K/24
101/K/24
123,50 € Správa mestskej zelene v Košiciach Monika Hajnalová
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 102/K/24
102/K/24
123,50 € Správa mestskej zelene v Košiciach Alena Királyová
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 103/K/24
103/K/24
77,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach Erik Varga
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 104/K/24
104/K/24
199,50 € Správa mestskej zelene v Košiciach Ing. Alexander Novota
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 105/K/24
105/K/24
0,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach Denisa Krausz
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 106/K/24
106/K/24
123,50 € Správa mestskej zelene v Košiciach Darina Baláková
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 107/K/24
107/K/24
20,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach Mgr. Martina Bottová
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 108/K/24
108/K/24
0,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach Dagmar Alterová
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 109/K/24
109/K/24
123,50 € Správa mestskej zelene v Košiciach Dagmar Alterová
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 110/K/24
110/K/24
123,50 € Správa mestskej zelene v Košiciach Dagmar Alterová
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 111/K/24
111/K/24
123,50 € Správa mestskej zelene v Košiciach Peter Vanacký
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 112/K/24
112/K/24
123,50 € Správa mestskej zelene v Košiciach Mária Grigorová