Centrálny register zmlúv

Správa mestskej zelene v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii diela a poskytovaní služieb
XI/2023/13
4 627,20 € BIOMETRIC spol. s r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
24. November 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
XI/2023/14
0,00 € BIOMETRIC spol. s r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
21. November 2023
Dohoda – dodanie sadových úprav pri realizácii stavby – Parkoviská BCT Juh, Moldavská cesta 8/A, Košice
XI/2023/12
25 781,37 € Správa mestskej zelene v Košiciach Rezidencia Tesla s.r.o.
16. November 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme hrobového miesta č. 435/C/20 zo dňa 19.02.2020
XI/2023/8
0,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach Rudolf Janus a Margita Janusová
16. November 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme hrobového miesta č. 436/C/20 zo dňa 19.02.2023
XI/2023/9
0,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach RNDr. Dušan Koščík a Ing. Daniela Koščíková
16. November 2023
Zmluva o dielo – Sadovnícko architektonická revitalizácia vnútrobloku Jasuschova a Bauerova na Sídlisku KVP – dokončenie rozostavanej stavby
XI/2023/10
46 861,70 € Správa mestskej zelene v Košiciach USD Lučenec s.r.o.
16. November 2023
Dodatok č. 15 k Zmluve o nájme nebytových priestorov reg. č. IX/2001/11 zo dňa 28.09.2001
XI/2023/11
0,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach STOLÁRSTVO BERDIS s.r.o.
13. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci – Živé mesto
XI/2023/4
50,00 € Ing. Marta Hrešová Správa mestskej zelene v Košiciach
13. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci - Živé mesto
XI/2023/5
150,00 € RNDr. Peter Krišovský Správa mestskej zelene v Košiciach
13. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci - Živé mesto
XI/2023/6
50,00 € RNDr. Monika Balogová, PhD. Správa mestskej zelene v Košiciach
10. November 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme NP IV/2014/2 zo dňa 1.4.2014
XI/2023/3
0,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach MACKO & SCHAMBACH s.r.o.
8. November 2023
Zmluva o dielo – Sadové úpravy - Národné tréningové centrum Košice
XI/2023/2
120 147,07 € Správa mestskej zelene v Košiciach Adifex a.s.
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 233/K/23
233/K/23
199,50 € Správa mestskej zelene v Košiciach Miroslav Lebeda
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 234/K/23
234/K/23
123,50 € Správa mestskej zelene v Košiciach Ivan Hruška
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 235/K/23
235/K/23
153,26 € Správa mestskej zelene v Košiciach Štefan Janočko
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 236/K/23
236/K/23
0,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach Štefan Janočko
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 237/K/23
237/K/23
199,50 € Správa mestskej zelene v Košiciach Gabriela Budzáková
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 238/K/23
238/K/23
77,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach Ing. Tatiana Immerová
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 239/K/23
239/K/23
154,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach Ing. Peter Košč, PhD.
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 240/K/23
240/K/23
199,50 € Správa mestskej zelene v Košiciach Ing. Dušan Surový