Centrálny register zmlúv

Základná škola, Školská 2, Michalovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
SZ2022/KE1195
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Školská 2, Michalovce
20. Február 2024
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
VIS 2024
0,00 € VIS Slovensko, s.r.o. Základná škola, Školská 2, Michalovce
24. Január 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
01/01/2024
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole, Školská 2, 071 01 Michalovce Základná škola, Školská 2, Michalovce
16. Január 2024
Rámcová kúpna zmluva
M.A.D.D. FRUIT
0,00 € M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola, Školská 2, Michalovce
13. December 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovacích, stravovacích a lyžiarskych služieb
SCM 35845309
0,00 € SCM, s.r.o. Základná škola, Školská 2, Michalovce
13. November 2023
Zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku
5100008192
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Školská 2, Michalovce
8. November 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
EDM_LZ_101094054
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Základná škola, Školská 2, Michalovce
26. Október 2023
Zamestnávateľská zmluva
NN 17080746MOV413
0,00 € NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Základná škola, Školská 2, Michalovce
22. Október 2023
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve
3/2023
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole, Školská 2, 071 01 Michalovce Základná škola, Školská 2, Michalovce
12. Október 2023
Dohoda č. 23/42/010/33
2023/404670
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Základná škola, Školská 2, Michalovce
3. Október 2023
Úrazové poistenie
9040246650
539,14 € UNIQUA poistovňa, a.s. Základná škola, Školská 2, Michalovce
23. September 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2409188103
202,44 € Generali Poisťovňa Základná škola, Školská 2, Michalovce
23. September 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu
9127004653
610,20 € UNIQUA poistovňa, a.s. Základná škola, Školská 2, Michalovce