Centrálny register zmlúv

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001306
187,90 € Marianum Blažena Kollárová
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2140000315
232,10 € Marianum Roman Géci
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001305
185,68 € Marianum Mariana Konečná
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001340
232,10 € Marianum Petra Grohoľ Körnerová
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2100000043
187,90 € Marianum Ing. Peter Distler
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001342
139,26 € Marianum Ing. Miriam Halamová
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000611
169,11 € Marianum Ing. Eva Ťažká
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001341
232,10 € Marianum Milan Rašla
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001339
232,10 € Marianum Ing. Juraj Schwarz
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000929
154,80 € Marianum Mgr. Mária Žiaková
18. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001338
23,21 € Marianum Ing.arch. Vojtech Hrdina, PhD.
17. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001336
208,89 € Marianum PhDr. Eva Ellingerová
17. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001303
232,10 € Marianum Miroslav Krnáč
17. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2130000090
187,90 € Marianum PhDr. Adriana Hanzelová
17. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001337
23,21 € Marianum PhDr. Eva Ellingerová
17. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000928
232,09 € Marianum Peter Kovaľ
17. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001302
116,05 € Marianum Jozef Bohuš
17. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2140000313
232,10 € Marianum Mgr. Mária Pecúchová
17. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001329
232,10 € Marianum Ing. Alžbeta Sládeková
17. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001301
187,90 € Marianum Mária Pätoprstá