Centrálny register zmlúv

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000616
140,00 € Marianum Mgr. Anna Mrázová
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/4190000357
170,00 € Marianum JUDr., Mgr. art Silvia Záhorová
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000916
210,00 € Marianum PhDr. Jana Balíková
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000614
105,00 € Marianum Marek Sloboda
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000615
210,00 € Marianum Marek Sloboda
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000917
210,00 € Marianum Ondrej Lakatoš
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000611
168,00 € Marianum JUDr. Soňa Košičiarová
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000918
210,00 € Marianum Ondrej Lakatoš
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000891
420,01 € Marianum Roman Sárközi
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2120000091
210,00 € Marianum Roman Huščava
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000608
140,00 € Marianum Ľudmila Balážiková
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1040000134
42,00 € Marianum Anton Botló
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000610
210,00 € Marianum Benjamin Würfl
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000607
140,00 € Marianum Alexander Miškovič
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000892
170,00 € Marianum Ing. Erika Radványiová
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000914
84,00 € Marianum Alexandra Plšek
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000893
170,00 € Marianum Diana Mareková Theizlová
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000609
210,00 € Marianum Benjamin Würfl
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000612
210,00 € Marianum Ing. Peter Tomovčík
5. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000613
189,00 € Marianum Marek Sloboda