Centrálny register zmlúv

Obec Krahule

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Zmluva o reklame č.1/2024
46/2024
1 000,00 € HODES s.r.o. Obec Krahule
21. Máj 2024
Kúpna zmluva JUDr.Ľ.Petrušová,advokátka ,s.r.o.,so sídlom v Žiari nad Hronom, A.Dubčeka 386/10,IČO: 47241403,zapísaná v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č.327_Ing.Martin Tatár,Dolná 54/31, Kremnica
45/2024
65 124,59 € Martin Tatár, Ing. Obec Krahule
10. Máj 2024
Kúpna zmluva JUDr.Ľudmila Petrušová, advokátka, s.r.o. so sídlom v Žiari nad Hronom, A.Dubčeka 386/10,IČO:47241403,zapísaná v zozname advokátskej komory pod č.327_Mgr.Karol Klobušický
44/2024
100 419,00 € Mgr.Karol Klobušický Obec Krahule
9. Máj 2024
Kúpna zmluva JUDr.Ľudmila Petrušová, advokátka, s.r.o. so sídlom v Žiari nad Hronom, A.Dubčeka 386/10,IČO:47241403,zapísaná v zozname advokátskej komory pod č.327_Zuzana Kostíková
43/2024
35 700,00 € Zuzana Kostíková Obec Krahule
2. Máj 2024
Kúpna zmluva JUDr.Ľudmila Petrušová, advokátka, s.r.o. so sídlom v Žiari nad Hronom, A.Dubčeka 386/10,IČO:47241403,zapísaná v zozname advokátskej komory pod č.327
42/2024
100 160,00 € Sunil Sawlani Obec Krahule
30. Apríl 2024
Kúpna zmluva JUDr.Ľudmila Petrušová, advokátka, s.r.o. so sídlom v Žiari nad Hronom, A.Dubčeka 386/10,IČO:47241403,zapísaná v zozname advokátskej komory pod č.327_Ing.I.Kurillová
40/2024
35 000,00 € Iveta Kurilová Ing. Obec Krahule
30. Apríl 2024
Kúpna zmluva JUDr.Ľudmila Petrušová, advokátka, s.r.o. so sídlom v Žiari nad Hronom, A.Dubčeka 386/10,IČO:47241403,zapísaná v zozname advokátskej komory pod č.327_M.Brhlíková
41/2024
18 580,00 € Martina Brhlíková Obec Krahule
23. Apríl 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.1013/2022_MAGNA ENERGIA a.s.
38/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Krahule
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre rok 2024
37/2024
500,00 € Občianske združenie - Rodičovského združenia pri ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici / Detský folklórny súbor Dukátik Obec Krahule
12. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č.2000/283
352024
591,60 € Remek, s.r.o. Obec Krahule
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva _ Považanová Lucia
36/2024
6 196,00 € Považanová Lucia Obec Krahule
11. Apríl 2024
Zmluva o prenájme pozemku č.2/2024
33/2024
29,25 € Jozef Prokein s manželkou Miriam Prokeinovou Obec Krahule
11. Apríl 2024
Kúpna zmluva JUDr.Ľudmila Petrušová, advokátka, s.r.o. so sídlom v Žiari nad Hronom, A.Dubčeka 386/10,IČO:47241403,zapísaná v zozname advokátskej komory pod č.327
34/2024
1 198,50 € Jozef Prokein s manželkou Miriam Prokeinovou Obec Krahule
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva
32/2024
104 055,80 € Michal Holec a Lenka Holecová Obec Krahule
8. Apríl 2024
Zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie(Mandátna zmluva) uzatvorená podľa § 566 a nasl.Obch.zákonníka
31/2024
2 900,00 € eR STAR s.r.o. Obec Krahule
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva_ Michal Holec PharmDr. a Lenka Holecová PharmDr. _ doplnenie informácií k zmluve č. 31/2024
39/2024
105 055,80 € Michal Holec PharmDr. a Lenka Holecová PharmDr. Obec Krahule
3. Apríl 2024
Zmluva o dielo na ZHOTOVENIE "AKTUALIZÁCIE ÚZEMNO-PLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE OBCE KRAHULE - ZMENY A DOPLNKY 4"
30/2024
6 380,00 € NAMI ateliér, s.r.o. Obec Krahule
28. Marec 2024
Kúpna zmluva JUDr.Ľudmila Petrušová, advokátka, s.r.o. so sídlom v Žiari nad Hronom, A.Dubčeka 386/10,IČO:47241403,zapísaná v zozname advokátskej komory pod č.327
29/2024
112 460,00 € Ivan Gyarfás Ing.,Daniela Gyarfásová Mgr. Obec Krahule
25. Marec 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.1/2024_Sklad parc.č.KN-C 22
28/2024
1 000,00 € František Hirschner ml. Obec Krahule
22. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku_Štefan Sviržovský
27/2024
100,00 € Štefan Sviržovský Obec Krahule