Centrálny register zmlúv

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Zmluva o spolupráci č. 800-2023
800-2023
0,00 € "punkt" Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
5. December 2023
Zmluva o spolupráci č. 801-2023
801-2023
0,00 € Čerstvé Ovocie, n.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
4. December 2023
Z M L U V A O ZABEZPEČENÍ PODANIA UMELECKÉHO VÝKONU A LICENČNÁ ZMLUVA č. 808-2023
808-2023
0,00 € CirKusKus o.z Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
1. December 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA č. 645-2023
645-2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
1. December 2023
Zmluva o spolupráci č. 752-2023
752-2023
0,00 € Nadácia Cvernovka Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
1. December 2023
Zmluva o spolupráci č. 750-2023
750-2023
0,00 € Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
1. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb pre podnikateľov
798-2023
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
1. December 2023
Kúpna zmluva č. 796-2023
796-2023
0,00 € KVANTLED, s.r.o., Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
1. December 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 806-2023
806-2023
0,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/ Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
1. December 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA č. 719-2023
719-2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
30. November 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 751-2023
751-2023
0,00 € Mariana Hozlárová Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
30. November 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 778-2023
778-2023
0,00 € Jozef Píry Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
29. November 2023
ZMLUVA O NÁJME PREDAJNÉHO STÁNKU č. 782-2023
782-2023
0,00 € Čierne diery o.z. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
29. November 2023
Zmluva o spolupráci č. 775-2023
775-2023
0,00 € Limča s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
28. November 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA č. 188-2023
188-2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
24. November 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Č. 764-2023
764-2023
0,00 € IKEA Bratislava, s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
24. November 2023
Zmluva o komisionálnom predaji č. 777-2023
777-2023
0,00 € FRAGOKONCERT o.z. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
23. November 2023
Zmluva o spolupráci č. 769-2023
769-2023
0,00 € KK.Bagala, s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
23. November 2023
Zmluva o komisionálnom predaji č. 771-2023
771-2023
0,00 € KK.Bagala, s.r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
23. November 2023
Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 762-2023
762-2023
0,00 € Nikola Bakardžiev Bratislavské kultúrne a informačné stredisko