Centrálny register zmlúv

Základná škola, Gemerská 2, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva č.1/2024
1,20 € Združenie rodičov pri ZŠ Základná škola, Gemerská 2, Košice
15. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 1 226 2024
1 226 2024
490,94 € Základná škola, Gemerská 2, Košice Richard Radvák
18. Január 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20205532
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Základná škola, Gemerská 2, Košice
21. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
12 226 2023
147,31 € Základná škola, Gemerská 2, Košice Centrum voľného času
7. November 2023
Zmluva o obstaraní zájazdu
Zmluva
0,00 € Detská rekreácia, s.r.o. Základná škola, Gemerská 2, Košice
29. December 2023
Dodatok č. 1
9 226 2023
540,67 € Základná škola, Gemerská 2, Košice Maroš Liskay
20. December 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
23,40 € MASO J+L Základná škola, Gemerská 2, Košice
24. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
92262023
1 285,51 € Základná škola, Gemerská 2, Košice Maroš Lisky
15. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 10 226 2023
10 226 2023
500,00 € Základná škola, Gemerská 2, Košice Direct Parcel Distribution SK
10. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 11 226 2023
11 226 2023
0,00 € Základná škola, Gemerská 2, Košice Športový klub Family Gym
17. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 8 226 2023
8 226 2023
580,00 € Základná škola, Gemerská 2, Košice Peter Kormoš
5. Október 2023
Zmluva o výpožičke
4 226 2023
218,26 € Základná škola, Gemerská 2, Košice Mestsá časť Košice - JUH
27. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 7 226 2023
7 26 2023
580,00 € Základná škola, Gemerská 2, Košice Ing. Martin Heidecker
27. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 6 226 2023
6 226 2023
600,00 € Základná škola, Gemerská 2, Košice Ing. Daniel Koščík
19. September 2023
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky Biela pastelka 2023
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky Biela pastelka
0,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Základná škola, Gemerská 2, Košice
14. September 2023
DODATOK č. 2 k zmluve č. 240/2005
DODATOK č. 2 k zmluve č. 240/2005 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
0,00 € Mesto Košice Základná škola, Gemerská 2, Košice
14. September 2023
DODATOK č. 3 k zmluve č. 239/2005
DODATOK č. 3 k zmluve č. 239/2005 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy
0,00 € Mesto Košice Základná škola, Gemerská 2, Košice
12. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 5 226 2023
č. 5 226 2023
854,56 € Základná škola, Gemerská 2, Košice Tomáš Pallas
30. August 2023
Dodatok č.2 k Dohode o dočasnom pridelení zamestnancov
Dodatok č. 2 - 443/2022
0,00 € Základná škola, Gemerská 2, Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
8. August 2023
Zmluva o poskytnurí grantu č. STMIC23_10
STMIC23_10
988,00 € Nadácia Pontis Základná škola, Gemerská 2, Košice