Centrálny register zmlúv

Základná škola, Abovská 36, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9943136971
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Základná škola, Abovská 36, Košice
18. Apríl 2024
Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu na rok 2024
2024
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ Abovská 36, Košice Základná škola, Abovská 36, Košice
4. Apríl 2024
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve
2/2024
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ Abovská 36, Košice Základná škola, Abovská 36, Košice
11. Marec 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
5100012247
0,00 € Východoslovenská energetika a. s. Základná škola, Abovská 36, Košice
13. Marec 2024
Preberací protokol na základe kúpnej zmluvy 0555/2023
0555/2023-19/010
0,00 € flex-it, s. r. o. Základná škola, Abovská 36, Košice
2. Február 2024
Darovacia zmluva
012024
0,00 € European Aerosols s. r. o. Základná škola, Abovská 36, Košice
9. Január 2024
Poistka - krátkodobé cestovné poistenie
2409336162
20,53 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Základná škola, Abovská 36, Košice
9. Január 2024
Poistka - krátkodobé cestovné poistenie
2409336179
20,53 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Základná škola, Abovská 36, Košice
9. Január 2024
Poistka - krátkodobé cestovné poistenie
Poistka č. 2409336191
17,96 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Základná škola, Abovská 36, Košice
9. Január 2024
Poistka - Firma a Ochrana
Poistka č. 8100088333
73,87 € UNIQA pojišťovna a. s. Základná škola, Abovská 36, Košice
14. December 2023
Zmluva o dielo
2/2023
0,00 € Igor Rozmoš - RITECH Základná škola, Abovská 36, Košice
7. December 2023
Rámcová zmluva o spolupráci
23766
0,00 € CK Slniečko s. r. o. Základná škola, Abovská 36, Košice
23. November 2023
Dohoda o spolupráci
1/23
0,00 € Stredná odborná škola technická Základná škola, Abovská 36, Košice
21. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt MODULY
17
0,00 € Slovenská golfová asociácia Základná škola, Abovská 36, Košice
13. November 2023
Výpočtový list prevádzkových nákladov k Zmluve č. 216072016
216072016
210,42 € Základná umelecká škola Základná škola, Abovská 36, Košice
23. August 2023
Dodatok č. 008 k Zmluve o dodávke plynu č. 9103684994
008
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a. s. Základná škola, Abovská 36, Košice
12. Júl 2023
Darovacia zmluva
01/2023
1 414,24 € Rodičovské združenie pri Základnej škole Košice-Barca Základná škola, Abovská 36, Košice
14. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 1/2018
1/2018
32,00 € YESS - SPORT CENTRUM s. r. o. Základná škola, Abovská 36, Košice
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ Abovská 36, Košice Základná škola, Abovská 36, Košice
4. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení školy v prírode
3
0,00 € Škola v prírode KYSAK Základná škola, Abovská 36, Košice