Centrálny register zmlúv

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke č. V 2/2022
V 2/2022
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
7. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
SP 2/2022
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
7. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke
V 3/2022
0,00 € Židovská náboženská obec Košice Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
29. Apríl 2022
Dohoda č.
22/45/010/4
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
18. Máj 2022
Dodatok
č. 10 k protokolu o zverení hnuteľných vecí do správy zo dňa 15.12.2015
0,00 € Košický samosprávny kraj Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
19. Júl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve na zhotovenie scenára výstavy
Dodatok č. 1
0,00 € VÁRKASTÉLY Bt. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
12. August 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 38/2022
38/2022
0,00 € Vihorlatské múzeum v Humennom Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
26. August 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2021
2/2021
0,00 € Obecný úrad Čerhov Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
19. September 2022
Darovacie zmluva č. 1/2022 ZP
1/2022 ZP
0,00 € Katarína Šiňajová Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
19. September 2022
Darovacia zmluva č. 2/2022 ZP
2/2022 ZP
0,00 € Oľga Huljaková Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
19. September 2022
Darovacia zmluva č. 3/2022 ZP
3/2022 ZP
0,00 € Anna Zuzčinová Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
28. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 5/2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 5/2022
0,00 € STAVAB s.r.o. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
22. November 2022
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
5100013154
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
8. December 2022
Darovacia zmluva č. 78/2022
78/2022
0,00 € Mária Mackovýchová Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
8. December 2022
Darovacia zmluva
79/2022
0,00 € Marta Timková Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
28. December 2022
Dohoda číslo 22/45/054/448
22/45/054/448
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
9. Február 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotoreprodukcií zbierkových predmetov
SNM-BET-INÉ-2023/68
0,00 € Slovenské národné múzeum Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
9. Február 2023
Zmluva o výpožičke
1/2023
0,00 € Banícke múzeum v Rožňave Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
9. Február 2023
Zmluva o výpožičke zbierkového predmetu
SNM-MČK-ZOV-2023/104
0,00 € Slovenské národné múzeum v Bratislava Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
28. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2021
1/2021 - Dodatok č. 1
0,00 € II. Rákoczi Ferenc n.o. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove