Centrálny register zmlúv

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. August 2022
Z M L U V A o účinkovaní na podujatí Leto v trebišovskom múzeu – Od drôtika k umeniu
49/2022
270,00 € Jozef Gelvanics Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
13. Apríl 2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
7/2022
300,00 € Mgr. Marián Lacko Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
13. Apríl 2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
8/2022
300,00 € PhDr. Ľubomír Šárik Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
14. Február 2023
Zmluva o realizácii a vysielaní informácii v Infokanáli TV
Zmluva o realizácii a vysielaní informácii v Infokanáli TV
300,00 € BYTOVÝ PODNIK Trebišov, s.r.o. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
7. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
3/2023
300,00 € Iveta Dutková Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
28. Jún 2023
Zmluva o výpožičke predmetov č. 43/2023
43/2023
300,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
11. Október 2023
Zmluva o účinkovaní na podujatí Hon na líšku
91/2023
300,00 € Ing. Jozef Hegedüš Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
24. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
101/2023
300,00 € Sidó Zsuzsa Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
24. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
102/2023
300,00 € dr. Virág Zsolt Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
24. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
105/2023
300,00 € Susanne Zenker Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
24. Október 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
106/2023
300,00 € Ferenc Offenbächer Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
12. December 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
115/2023
300,00 € Jozef Krasnický Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
23. Január 2024
Zmluva o realizácii a vysielaní informácii v Infokanáli TV
1/2024
300,00 € BYTOVÝ PODNIK Trebišov, s.r.o. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
20. Marec 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
29/2024
300,00 € Jozef Krasnický Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
16. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
45/2024
300,00 € Iveta Dutková Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
30. Jún 2022
Poistná zmluva
8100085093
345,51 € UNIQA pojišťovňa, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
13. Apríl 2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
6/2022
350,00 € Mgr. Alžbeta Verešpejová PhD. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
16. Máj 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
38/2023
400,00 € Czédly Mónika Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
17. August 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
79/2023
400,00 € Martin Pristáš Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
17. August 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
80/2023
400,00 € Richard Oľhava Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove