Centrálny register zmlúv

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2022
Zmluva o dielo
5/2022
367 979,40 € STAVAB s.ro. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
16. August 2023
Zmluva o dielo
59/2023
Doplnená
164 890,02 € Lookout s.r.o. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
3. November 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-013/2022/SOIROPPO3-302071BSN9
MK-013/2022/SOIROPPO3-302071BSN9
120 356,64 € Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove Ministerstvo kultúry SR
13. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 60/2023
60/2023
Doplnená
103 528,10 € NOVSTAVplus, s.r.o. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
20. Jún 2023
Zmluva o dielo č.44/2023
44/2023
74 580,00 € Ústav technológií a inovácií sro Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
7. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o Národnom spolufinancovaní
Dodatok č. 1 k Zmluve o národnom spolufinancovaní č. SKHU/1902/1.1/019
64 970,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
19. Júl 2022
Zmluva o národnom spolufinancovaní
SKHU/1902/1.1/019
59 938,12 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja informatizácie SR Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
18. Marec 2024
Zmluva o dielo
14/2024
39 015,00 € AA AVALA, s.r.o. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
29. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 14/2024
14/2024
39 015,00 € AA AVALA, s.r.o. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
12. September 2023
Kúpna zmluva č. 83/2023
83/2023
31 560,00 € REWARD s.r.o Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
29. Jún 2022
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1
26 985,00 € Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
13. Marec 2024
Zmluva o podnájme časti nehnuteľnosti
2024
14 400,00 € Jaroslav Sabo - Pán Krtko Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
19. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 52/2023
52/2023
9 975,60 € ComCraft s.r.o. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
19. September 2022
Kúpna zmluva č. 3/2022/ZP
3/2022/ZP
8 700,00 € Eugen Kovács Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
1. December 2022
Zmluva o dielo č. 71/2022
71/2022
7 988,38 € RIOS, s.r.o. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
18. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
2100/006/219/08S
7 800,00 € Národné osvetové centrum Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
23. Máj 2023
Mandátna zmluva
41/2023
6 630,00 € CEDS, s.r.o. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
22. Marec 2024
Kúpna zmluva
33/2024
6 500,00 € Ing. Milan Kovaľ - ANTIK ART Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
27. Júl 2022
Servisná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT
42/2022
6 216,00 € Alfatronik Benetin Pavol Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
28. September 2022
Zmluva o dielo
59/2022
5 840,00 € Ali Shah s.r.o. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove