Centrálny register zmlúv

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2024
Servisná zmluva
36/2024
4 956,00 € ALFATRONIK Benetin Pavol Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
26. Október 2022
Zmluva o reštaurovaní
68/2022
4 350,00 € Mgr. art. Ludmila Zozuláková Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
31. Máj 2022
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
16/2022
4 150,00 € Béla Tomojka Vojtko - enisteindesignstudio Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
8. December 2022
Kúpna zmluva č. 72/2022
72/2022
2 950,00 € Gizela Filipová Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
7. Apríl 2022
Mandátna zmluva
4/2022
2 940,00 € APRO, s.r.o. Trebišov Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
28. Jún 2023
Zmluva o reštaurovaní č. 53/2023
53/2023
2 650,00 € Mgr. art. Ludmila Zozuláková Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
22. Marec 2024
Kúpna zmluva
32/2024
2 500,00 € Eugen Kovács Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
25. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22-521-01504
2 000,00 € Fond na podporu umenia Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
5. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-540-03960
22-540-03960
2 000,00 € Fond na podporu umenia Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-540-02476
23-540-02476
2 000,00 € Fond na podporu umenia Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
24-521-009936
2 000,00 € Fond na podporu umenia Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
21. Marec 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
6/2023
1 800,00 € Czédly Mónika Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
7. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 1/2022/ZP
1/2022/ZP
1 500,00 € Oľga Huljaková Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
7. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 2/2022/ZP
2/2022/ZP
1 500,00 € Oľga Huljaková Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
7. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-451-01218
22-451-01218
1 500,00 € Fond na podporu umenia Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
11. Máj 2022
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a postúpení licencie na jeho použitie
10/2022
1 500,00 € Szász Júlia Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
11. Máj 2022
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a postúpení licencie na jeho použitie
11/2022
1 500,00 € Veréb Tamás Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
24. Máj 2022
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a postúpení licencie na jeho použitie
12/2022
1 500,00 € Mgr. art. Anežka Petrová Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
24. Máj 2022
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a postúpení licencie na jeho použitie
13/2022
1 500,00 € Mgr. art. František Balog Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
24. Máj 2022
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a postúpení licencie na jeho použitie
14/2022
1 500,00 € SCENA s.r.o. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove