Centrálny register zmlúv

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2023
Zmluva o účinkovaní na podujatí Dožinky, 760.výročie obce Zemplínska Teplica
77/2023
100,00 € Stanislav Cibák Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
8. Február 2024
Zmluva o výpožičke predmetov
2/2024
100,00 € Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
20. Marec 2024
Zmluva o účinkovaní na podujatí FOLK FASHION SHOW
30/2024
100,00 € Ján Kacín Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
15. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
17/2023
90,00 € Mgr. Eva Balová Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
15. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
18/2023
90,00 € Mgr. Eva Balová Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
15. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
11/2023
90,00 € PaedDr. Petra Tothová Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
15. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
12/2023
90,00 € PaedDr. Petra Tothová Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
15. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
9/2023
90,00 € Mgr. Dominika Bašárová Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
15. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
10/2023
90,00 € Mgr. Dominika Bašárová Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
15. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
13/2023
90,00 € Mgr. Denisa Szemánová Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
15. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
14/2023
90,00 € Mgr. Denisa Szemánová Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
26. Júl 2022
Zmluva o účinkovaní na podujatí Dožinky
32/2022
80,00 € Daniel Demko Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
15. August 2023
Zmluva o účinkovaní na podujatí Dožinky
71/2023
75,00 € Magdaléna Visokaiová Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
15. August 2023
Zmluva o účinkovaní na podujatí Dožinky
72/2023
75,00 € Zlatica Visokaiová Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
18. Apríl 2023
Zmluva o vykonávaní ochrany pred požiarmi, bezpečnostnotechnických službách v oblasti BOZP
26/2023
70,00 € Ing. Marián Chvostaľ Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
26. Júl 2022
Zmluva o účinkovaní na podujatí Dožinky
33/2022
60,00 € Ivo Micišin Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
26. Júl 2022
Zmluva o účinkovaní na podujatí Dožinky
34/2022
60,00 € Radoslava Olahová Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
27. Júl 2022
Zmluva o účinkovaní na podujatí Dožinky
40/2022
60,00 € Marek Hreháč Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
4. Júl 2023
Zmluva o účinkovaní na podujatí Detský tábor Kaštieľkovo
56/2023
60,00 € Jana Bálintová Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
20. September 2023
Zmluva o účinkovaní na podujatí 1856 Osudové stretnutie
86/2023
60,00 € Marek Hreháč Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove