Centrálny register zmlúv

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
8/2022
300,00 € PhDr. Ľubomír Šárik Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
13. Apríl 2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
9/2022
140,00 € PhDr. Mária Ruttkayová Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
11. Apríl 2022
Zmluva o dielo
5/2022
367 979,40 € STAVAB s.ro. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
7. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 1/2022/ZP
1/2022/ZP
1 500,00 € Oľga Huljaková Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
7. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 2/2022/ZP
2/2022/ZP
1 500,00 € Oľga Huljaková Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
7. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-451-01218
22-451-01218
1 500,00 € Fond na podporu umenia Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
7. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke č. V 2/2022
V 2/2022
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
7. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
SP 2/2022
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
7. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke
V 3/2022
0,00 € Židovská náboženská obec Košice Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
7. Apríl 2022
Mandátna zmluva
4/2022
2 940,00 € APRO, s.r.o. Trebišov Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
7. Apríl 2022
Dodatok č. 1
8001440305
166,83 € UNIQA pojišťovňa, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove