Centrálny register zmlúv

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
804732639985
26,50 € Slovak Telekom, a.s. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
18. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
2100/006/219/08S
7 800,00 € Národné osvetové centrum Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
18. Apríl 2023
Zmluva o vykonávaní ochrany pred požiarmi, bezpečnostnotechnických službách v oblasti BOZP
26/2023
70,00 € Ing. Marián Chvostaľ Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
17. Apríl 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
28/2023
450,00 € Mgr. Alžbeta Verešpejová PhD. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
17. Apríl 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
29/2023
450,00 € Mgr. Art. Michal Jasaň Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
17. Apríl 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
30/2023
450,00 € PhDr. Miron Pukan, PhD. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
17. Apríl 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 31/2023
31/2023
250,00 € Mgr. Jakub Molnár Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
17. Apríl 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
32/2023
200,00 € PhDr. Mária Ruttkayová Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
14. Apríl 2023
Poistná zmluva č. 9127004577
9127004577
1 188,00 € UNIQA pojišťovňa, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
14. Apríl 2023
Nájomná zmluva
27/2023
50,00 € Kontext o.z. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
30. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
25/2023
30,00 € Hajnalka Fedorková Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
22. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
22/2023
50,00 € Mgr. Mária Gimová Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
22. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
23/2023
50,00 € Mgr. Rastislav Štefaňák Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
22. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
24/2023
50,00 € akad. soch. Richard Wagner Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
21. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
19/2023
100,00 € Mgr. Mária Gimová Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
21. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
20/2023
50,00 € RNDr. Ľudmila Mošková Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
21. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
21/2023
50,00 € Mgr. Zuzana Boháčová Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
21. Marec 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
6/2023
1 800,00 € Czédly Mónika Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
15. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
17/2023
90,00 € Mgr. Eva Balová Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
15. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
18/2023
90,00 € Mgr. Eva Balová Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove