Centrálny register zmlúv

Gemerské osvetové stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Podlicenčná zmluva
155/2023
0,00 € Občianske združenie SOLAR Hvezdáreň Senec Gemerské osvetové stredisko
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
23-110-01390
500,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Gemerské osvetové stredisko
24. November 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
148/2023
60,00 € Ľuboš Garčár Gemerské osvetové stredisko
24. November 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
149/2023
60,00 € Oľga Zatrochová Gemerské osvetové stredisko
24. November 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
150/2023
200,00 € Patrik Spišiak Gemerské osvetové stredisko
24. November 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
151/2023
150,00 € Eva Kočišová Gemerské osvetové stredisko
24. November 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
152/2023
470,00 € Mária Ferenczová Gemerské osvetové stredisko
24. November 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
153/2023
380,00 € Eva Geržová Gemerské osvetové stredisko
24. November 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
154/2023
120,00 € Agnesa Nemcsková Gemerské osvetové stredisko
22. November 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
140/2023
300,00 € Peter Gecelovský Gemerské osvetové stredisko
22. November 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
141/2023
300,00 € Michaela Baštáková Gemerské osvetové stredisko
22. November 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
142/2023
200,00 € Dávid Farkaš Gemerské osvetové stredisko
22. November 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
143/2023
150,00 € Lucia Hlaváčová Gemerské osvetové stredisko
22. November 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
144/2023
500,00 € Ján Lipták Gemerské osvetové stredisko
22. November 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
145/2023
150,00 € Erika Vranaiová Gemerské osvetové stredisko
22. November 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
146/2023
200,00 € Mária Lukáčová Gemerské osvetové stredisko
22. November 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
147/2023
300,00 € Vratko Mančuška Gemerské osvetové stredisko
21. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
139/2023
0,00 € TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA ROŽNAVA Gemerské osvetové stredisko
20. November 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
136/2023
450,00 € Michal Smetanka Gemerské osvetové stredisko
20. November 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
137/2023
250,00 € Gabriela Gembická Gemerské osvetové stredisko