Centrálny register zmlúv

Východoslovenská galéria

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 2023/1/30
2024/1/30
0,00 € Fajgerné Dr. Dudás Andrea Júlia Východoslovenská galéria
18. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 2023/1/32
2024/1/32
0,00 € Hitka Viktória Východoslovenská galéria
18. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 2023/1/31
2024/1/31
0,00 € Hotváth Lóczi Judit Východoslovenská galéria
18. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 2023/1/28
2024/1/28
0,00 € Korinna Tánczos Východoslovenská galéria
5. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
3/2024
0,00 € Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Východoslovenská galéria
3. Apríl 2024
LOAN AGREEMENT
322/2024
0,00 € Ludwig Museum Východoslovenská galéria
27. Marec 2024
Darovacia zmluva
2024/10/2
0,00 € Ján Rybák Východoslovenská galéria
15. Marec 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 2024/1/18
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 2024/1/18
0,00 € doc. MgA. Svetlana Fialová, ArtD. Východoslovenská galéria
15. Marec 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 2024/1/19
2024/1/19
0,00 € Mgr. Martina Chudá Východoslovenská galéria
15. Marec 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 2024/1/20
2024/1/20
0,00 € Mgr. art. Eva Moflárová, ArtD. Východoslovenská galéria
15. Marec 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 2024/1/21
2024/1/21
0,00 € Mgr.art. Lucia Dovičáková, ArtD. Východoslovenská galéria
15. Marec 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 2024/7/12
2024/7/12
0,00 € Mgr.art. Eva Moflárová Východoslovenská galéria
15. Marec 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 2024/7/13
2024/7/13
0,00 € Mgr. art. Svetlana Fialová, ArtD. Východoslovenská galéria
15. Marec 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 2024/7/14
2024/7/14
0,00 € Mgr. art. Lucia Dovičáková, ArtD. Východoslovenská galéria
15. Marec 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 6/2024
6/2024
0,00 € Východoslovenské múzeum Východoslovenská galéria
15. Marec 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov 2024/7/15
2024/7/15
0,00 € Mgr. Martina Chudá Východoslovenská galéria
15. Marec 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 2024/1/22
2024/1/22
0,00 € Mgr. Milada Ferková Východoslovenská galéria
15. Marec 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 2024/1/23
2024/1/2023
0,00 € Ester Magyar Východoslovenská galéria
15. Marec 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 2024/1/24
2024/1/24
0,00 € Mgr.art. Miroslav Fek Východoslovenská galéria
14. Marec 2024
Contract for loan of exhibits 2024/7/11
2024/7/11
0,00 € Péter Bencze Východoslovenská galéria