Centrálny register zmlúv

Spišské kultúrne centrum a knižnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Príkazná zmluva
11/2024
150,00 € Mgr. Marta Kmeťová DiS. art. Spišské kultúrne centrum a knižnica
28. Február 2024
Príkazná zmluva
12/2024
200,00 € Mgr. Kristína Korfant, Dis.art. Spišské kultúrne centrum a knižnica
28. Február 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č.3/2024
13/2024
200,00 € Mgr.art. Tatiana Kanišáková, PhD. Spišské kultúrne centrum a knižnica
15. Február 2024
Príkazná zmluva
10/2024
100,00 € Marián Hennel , akademický maliar Spišské kultúrne centrum a knižnica
28. Február 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
14/2024
56,04 € Východoslovenská energetika, a.s. Spišské kultúrne centrum a knižnica
28. Február 2024
Príkazná zmluva
375/2023
200,00 € Mgr. Alexandra Beck Spišské kultúrne centrum a knižnica
28. Február 2024
Príkazná zmluva
372/2023
350,00 € doc. Peter Špilák, PhD.,ArtD. Spišské kultúrne centrum a knižnica
28. Február 2024
Príkazná zmluva
440/2023
180,00 € Ing. Martin Dubovský Spišské kultúrne centrum a knižnica
15. Február 2024
Príkazná zmluva
7/2024
100,00 € Stanislav Mihalík Spišské kultúrne centrum a knižnica
15. Február 2024
Príkazná zmluva
4/2024
150,00 € Ing. Martin Louma Spišské kultúrne centrum a knižnica
15. Február 2024
Príkazná zmluva
5/2024
100,00 € Mgr.art. Lukáš Frankovič Spišské kultúrne centrum a knižnica
15. Február 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č.2/2024
6/2024
200,00 € Mgr.art. Tatiana Kanišáková, PhD. Spišské kultúrne centrum a knižnica
15. Február 2024
Príkazná zmluva
8/2024
150,00 € Tomáš Cetera Mgr. Art Spišské kultúrne centrum a knižnica
15. Február 2024
Príkazná zmluva
9/2024
100,00 € Mgr. art. Michal Daňko Spišské kultúrne centrum a knižnica
7. Február 2024
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č.1/2024
2/2024
300,00 € Mgr. Ariadna Vendelová Spišské kultúrne centrum a knižnica
7. Február 2024
Príkazná zmluva
3/2024
300,00 € Dávid Vetečník Spišské kultúrne centrum a knižnica
1. Február 2024
Príkazná zmluva
1/2024
100,00 € Marián Hennel , akademický maliar Spišské kultúrne centrum a knižnica
7. December 2023
Príkazná zmluva
500/2023
50,00 € Mgr. Daniela Lozanová Spišské kultúrne centrum a knižnica
7. December 2023
Príkazná zmluva
449/2023
120,00 € Juraj Ruman Spišské kultúrne centrum a knižnica
30. November 2023
Príkazná zmluva
438/2023
200,00 € Silvester Lavrík Spišské kultúrne centrum a knižnica