Centrálny register zmlúv

Základná škola, Turnianska 10, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Marec 2023
Zmluva č.1/2023 o nájme nebytového priestoru
1/2023
1 635,20 € Základná škola, Turnianska 10, Bratislava OZ Krúžky v škole
21. November 2023
Zmluva č.10 o nájme nebytového priestoru
č.10
1 652,64 € Základná škola, Turnianska 10, Bratislava Školský športový klub BSC Bratislava
6. Február 2024
veľká telocvičňa - prenájom
10/2023
1 652,64 € ZŠ Turnianska Školský športový klub BSC Bra
19. Október 2023
prenájom šk. priestoru
13/2023
1 664,40 € ZŠ Turnianska International House Bratislava
21. November 2023
Zmluva č.13/2023 o nájme nebytového priestoru
č.13/2023
1 664,40 € Základná škola, Turnianska 10, Bratislava Katarína Lovíšková
6. Február 2024
malá a veľká telocvičňa - prenájom
11/2023
1 817,28 € ZŠ Turnianska Športový klub VIVUS o.z.
30. November 2023
Zmluva c.7/2023 o najme nebytoveho priestoru
Zmluva c.7/2023
2 112,94 € Základná škola, Turnianska 10, Bratislava Benitim, o.z.
6. Február 2024
bazén a obslužné priestory
7/2023
2 112,94 € ZŠ Turnianska BENITIM, o.z.
8. Marec 2023
Zmluva č.3/2023 o nájme nebytového priestoru
3/2023
2 792,00 € Základná škola, Turnianska 10, Bratislava BelluGym
21. November 2023
Zmluva č.12 o nájme nebytového priestoru
Zmluva č.12 o nájme nebytového priestoru
3 305,28 € Základná škola, Turnianska 10, Bratislava Školský športový klub VIVUS
21. November 2023
Zmluva č.11 o nájme nebytového priestoru
Zmluva č.11 o nájme nebytového priestoru
3 305,28 € Základná škola, Turnianska 10, Bratislava Školský športový klub VIVUS
6. Február 2024
malá i veľká telocvičňa - prenájom
12/2023
3 305,28 € ZŠ Turnianska ŠK VIVUS
5. August 2023
Dodatok ku zmluve č. 4 /2023 o nájme nebytového priestoru
č. 4 /2023
8 160,32 € Základná škola, Turnianska 10, Bratislava OZ Fliper
20. Marec 2024
prenájom bazému a obsl. priestorov
4/2024
8 451,76 € ZŠ Turnianska OZ Flipper
28. Apríl 2023
prenájom bazéna
4/2023
8 743,21 € ZŠ Turnianska OZ Flipper
8. Marec 2023
Zmluva č. 4 /2023 o nájme nebytového priestoru
4 /2023
8 743,32 € Základná škola, Turnianska 10, Bratislava. OZ Fliper
20. Marec 2024
prenájom bazéna a obsl. priestorov
1/2024
17 194,96 € ZŠ Turnianska Plávanie NEMO
8. Marec 2023
Zmluva č.2/2023 o nájme nebytového priestoru
2/2023
18 069,00 € Základná škola, Turnianska 10, Bratislava Plávanie Nemo OZ
5. August 2023
Zmluva č.2/2023 o nájme nebytového priestoru
č.2/2023
18 069,00 € Základná škola, Turnianska 10, Bratislava Plávanie Nemo OZ
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo c.06/24
Zmluva o dielo c.06/24
38 856,00 € Ing.Arch. Danka Drabekova Základná škola, Turnianska 10, Bratislava