Centrálny register zmlúv

Základná škola, Turnianska 10, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. August 2023
Zmluva č.2/2023 o nájme nebytového priestoru
č.2/2023
18 069,00 € Základná škola, Turnianska 10, Bratislava Plávanie Nemo OZ
5. August 2023
Dodatok ku zmluve č. 4 /2023 o nájme nebytového priestoru
č. 4 /2023
8 160,32 € Základná škola, Turnianska 10, Bratislava OZ Fliper
2. August 2023
bazén a obslužné priestory
5/2023
292,40 € ZŠ Turnianska Plávanie NEMO
2. August 2023
školské ovocie
30/06/2023
0,00 € NaJ-DOS ZŠ Turnianska
2. August 2023
Okresné kolo - Biologická olympiáda
2023/007
250,00 € Regionálny úrad ŠS v BA ZŠ Turnianska
28. Apríl 2023
prenájom bazéna
4/2023
8 743,21 € ZŠ Turnianska OZ Flipper
8. Marec 2023
Zmluva č. 4 /2023 o nájme nebytového priestoru
4 /2023
8 743,32 € Základná škola, Turnianska 10, Bratislava. OZ Fliper
8. Marec 2023
Zmluva č.3/2023 o nájme nebytového priestoru
3/2023
2 792,00 € Základná škola, Turnianska 10, Bratislava BelluGym
8. Marec 2023
Zmluva č.2/2023 o nájme nebytového priestoru
2/2023
18 069,00 € Základná škola, Turnianska 10, Bratislava Plávanie Nemo OZ
8. Marec 2023
Zmluva č.1/2023 o nájme nebytového priestoru
1/2023
1 635,20 € Základná škola, Turnianska 10, Bratislava OZ Krúžky v škole
8. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 08-26-2020
08-26-2020
0,00 € Základná škola, Turnianska 10, Bratislava Súkromná základná umelecká škola
14. Február 2023
Biologická olympiáda
OST/01/2023
250,00 € Regionálny úrad ŠS v BA ZŠ Turnianska
23. August 2022
Nebytový priestor
09-36-2022
831,38 € ZŠ Turnianska Impulz
4. August 2022
Rekonštrukcia za účelom navýšenia kapacít MŠ
Dodatok č.7 k Proto
458 559,84 € Miestny úrad MČ Bratislava - P ZŠ Turnianska
4. August 2022
Rekonštrukcia okien v pavilóne prístavby ZŠ
Dodatok č.8 k Proto
51 576,71 € Miestny úrad MČ Bratislava - P ZŠ Turnianska
4. Júl 2022
Prenájom bazéna
8/2022
178,00 € ZŠ Turnianska Plávanie NEMO
4. Júl 2022
Prenájom bazéna
7/2022
0,00 € ZŠ Turnianska SportInstitute občianske združ
4. Júl 2022
Prenájom bazéna
6/2022
178,02 € ZŠ Turnianska Stredná zdravotnícka škola
4. Júl 2022
Prenájom bazéna
9/2022
80,00 € ZŠ Turnianska Plávanie NEMO