Centrálny register zmlúv

Základná škola, Žitavská 1, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2409320324
0,00 € Základná škola Žitavská 1
6. December 2023
Zmluva o poskytovaní údajov
2023-15-2994
0,00 € Základná škola Žitavská 1
14. November 2023
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
ZO/2023BAZ24408-1
0,00 € Základná škola Žitavská 1
7. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
7500011179
0,00 € Základná škola Žitavská 1
24. Október 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín Zelenina a ovocie“
-CRZ-
0,00 € Základná škola Žitavská 1
24. Október 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín „Chlieb a pečivo“
-CRZ-
0,00 € Základná škola Žitavská 1
24. Október 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín Mlieko a mliečne výrobky
-CRZ-
0,00 € Základná škola Žitavská 1
24. Október 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín „Mäso a mäsové výrobky
-CRZ-
0,00 € Základná škola Žitavská 1
24. Október 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín Trvanlivé potraviny
-CRZ-
0,00 € Základná škola Žitavská 1
24. Október 2023
Rámcová dohoda na dodávku potravín Spracované a konzervované ryby
-CRZ-
0,00 € Základná škola Žitavská 1
20. Október 2023
Zmluvu o spolupráci
N20231016001
0,00 € Základná škola Žitavská 1
10. Október 2023
Zmluva o nájme a podnájme
D23/2023
0,00 € Základná škola Žitavská 1
2. Október 2023
Zmluva o nájme a podnájme
D19/2023
0,00 € Základná škola Žitavská 1
2. Október 2023
Zmluva o nájme a podnájme
D20/2023
0,00 € Základná škola Žitavská 1
2. Október 2023
Zmluva o nájme a podnájme
D21/2023
0,00 € Základná škola Žitavská 1
28. September 2023
Zmluva o nájme a podnájme
D16/2023
0,00 € Základná škola Žitavská 1
22. September 2023
Zmluva o nájme a podnájme
D24/2023
0,00 € Základná škola Žitavská 1
21. September 2023
Zmluva o nájme a podnájme
D22/2023
0,00 € Základná škola Žitavská 1
19. September 2023
Zmluva o nájme a podnájme
D18/2023
0,00 € Základná škola Žitavská 1
19. September 2023
Zmluva o nájme a podnájme
D17/2023
0,00 € Základná škola Žitavská 1