Centrálny register zmlúv

Obec Brodzany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
1/2024/SZ2022/TN1020
30,00 € ESPIK Group s.r.o. Brodzany
27. Marec 2024
Zmluva o manažmente verejného obstarávania
24032101/AG
720,00 € MP Profit VO, s.r.o. Brodzany
27. Marec 2024
Zmluva o manažmente projektu
13/2024
1 440,00 € MP Profit PB, s.r.o. Brodzany
27. Marec 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu_4020115
4020115
0,00 € Savara, Lukačovičová, Brodzany
11. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí právnej pomoci
01/02/2023
330,00 € JUDr. Peter Marko Brodzany
4. Marec 2024

1/06/2024
0,00 € Ing. Gabriel Uhrin Brodzany
29. Február 2024
Dohoda o urovnaní vlastníckého práva_Kollárik
11/2024
0,00 € Ing. Juraj Kollárik Brodzany
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Brodzany_OZ Dobré veci v obci
9/2024
1 000,00 € OZ Dobré veci v obci Brodzany
28. Február 2024
Zmluvao poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Brodzany_TJ Slovan Brodzany
10/2024
2 500,00 € TJ Slovan Brodzany Brodzany
23. Február 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu Kukanová, Mokrá_ 4010715
4010715
0,00 € Kristína Kukanová, Kristína Mokrá Brodzany
21. Február 2024
Dohoda o vybudovaní a odovzdaní vyvolaných investícií - inžinierskych sietí
8/2024
1,00 € PharmDr. Monika Olejová Brodzany
13. Február 2024
Zmluva o vytvorení diela
7/2024
700,00 € Ing. Stanislav Filip Brodzany
13. Február 2024
Poistná zmluva Stará škola
5509000186
315,48 € Komunálna poisťovňa, a.s. Brodzany
12. Február 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu_Manová 4010815
4010815
0,00 € Ing. Nikoleta Manová, Elizabeta Manová Brodzany
7. Február 2024
Mandátna zmluv-zemný plyn
2024/0016
790,00 € Michal Slovák Brodzany
7. Február 2024
Mandátna zmluva-elektrická energia
2024/0015
400,00 € Michal Slovák Brodzany
31. Január 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu_Blažek 4000915
4000915
0,00 € Mlian Blažek Brodzany
31. Január 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu_Bubeníková 4020715
4020715
0,00 € Janka Bubebíková Brodzany
31. Január 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu_Darnady 4020515
4020515
0,00 € Jakub Darnady Brodzany
31. Január 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu_Hačková 4010515
4010515
0,00 € Žofia Hačková Brodzany