Centrálny register zmlúv

Obec Malý Slavkov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Licenčná zmluva na využívanie systému Enex
31/2024
0,00 € eSYST s.r.o. Obec Malý Slavkov
11. Jún 2024
Zmluva o službách č. 060623/2 - Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
30/2024
0,00 € CS Consulting Int., s.r.o. Obec Malý Slavkov
11. Jún 2024
Zmluva o službách č. 060624/1 - Integrovaná výzva/NP Rozvojové tímy
29/2024
0,00 € CS Consulting Int., s.r.o. Obec Malý Slavkov
30. Máj 2024
Zmluva o dielo - Martin Vojtovič - FI MAVO servis
28/2024
0,00 € Martin Vojtovič - FI MAVO servis Obec Malý Slavkov
15. Máj 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001774, názov projektu: Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Malý Slavkov, kód projektu v ITMS2014+: 312061L678
27/2024
271 005,24 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Malý Slavkov
29. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-002996, názov projektu: Rekonštrukcia Materskej školy - Malý Slavkov, kód projektu v ITMS2014+: 312061V413
26/2024
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Malý Slavkov
18. Apríl 2024
Zmluva o dielo ,,Rozšírenie kapacity ČOV Malý Slavkov"
25/2024
498 952,82 € ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Obec Malý Slavkov
15. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2023-004591, názov projektu: Dobudovanie kanalizácie v prostredí MRK v obci Malý Slavkov, kód projektu v ITMS2014+: 312061CJA4
24/2024
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Malý Slavkov
11. Apríl 2024
Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlád SR pre rómske komunity-Sekcia európskych programov
23/2024
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Malý Slavkov
27. Marec 2024
Zmluva o refinancovaní nákladov
22/2024
0,00 € PAT3, spol. s r.o. Obec Malý Slavkov
27. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou PAT3 spol s.r.o - Rozšírenie ČOV
21/2024
0,00 € PAT3, spol. s r.o. Obec Malý Slavkov
27. Marec 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou PAT3 spol s.r.o.
20/2024
0,00 € PAT3, spol. s r.o. Obec Malý Slavkov
27. Marec 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou PAT3 spol. s.r.o. II.
19/2024
0,00 € PAT3, spol. s r.o. Obec Malý Slavkov
26. Marec 2024
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
18/2024
0,00 € GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa cudzojazyčne: GAS GmbH Family, GAS Ltd Family Obec Malý Slavkov
25. Marec 2024
DOHODA č.24/46/054/30 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
17/2024
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Malý Slavkov
22. Marec 2024
ZMLUVA č. 324 0905 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
16/2024
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Malý Slavkov
11. Marec 2024
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Malý Slavkov č. 19/2021
15/2024
0,00 € W-Control, s.r.o. Obec Malý Slavkov
26. Február 2024
Zmluva o službách č. 120224 - Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy
14/2024
0,00 € CS Consulting Int., s.r.o. Obec Malý Slavkov
23. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 134/2021/AZ/DV
13/2024
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obec Malý Slavkov
9. Február 2024
Zmena viazanosti Dodatok č.11 k zmluve 271/1
12/2024
0,00 € HGdata s.r.o. Obec Malý Slavkov