Centrálny register zmlúv

Obec Zvončín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2024
Dodatok č.2 - SOU
Dodatok č.2 - SOU
0,00 € Obec Smolenice Obec Zvončín
31. Január 2024
Dodatok k zmluve č.S07T700001 - FCC
Dodatok k zmluve FCC
0,00 € Obec Zvončín FCC Trnava, s.r.o.
14. September 2023
Dodatok č.2 k zmluve o združenej dodávke plynu
20211035 - č.2
0,00 € Obec Zvončín Encare, s.r.o
15. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - zimná údržba obce
Zmluva o poskytovaní služieb - zimná údržba obce
0,00 € AGROPO s.r.o. Obec Zvončín
26. Október 2023
zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - verejné osvetlenie, miestny rozhlas, komunikácie+parkoviská
zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - verejné
0,00 € VYPRA plus s.r.o. Obec Zvončín
26. Október 2023
zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - vodovod, kanalizácia
zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - vodovod,
0,00 € VYPRA plus s.r.o. Obec Zvončín
11. September 2023
Zmluva o diele - pasportizácia cintorína
Zmluva o diele
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Zvončín
14. August 2023
zmluva o spolupráci - Kaufland
zmluva o spolupráci - Kaufland
0,00 € Kaufland Obec Zvončín
24. August 2023
Rámcová zmluva - školské mlieko
Rámcová zmluva - školské mlieko
0,00 € NOVOCASING NITRA s.ro. Materská škola Zvončín
24. August 2023
Rámcová zmluva - dodávka tovaru
Rámcová zmluva - dodávka tovaru
0,00 € NOVOCASING NITRA s.ro. Materská škola Zvončín
10. August 2023
Občianske združenie Iskierka
Občianske združenie Iskierka
0,00 € Oz Iskierka Obec Zvončín
10. August 2023
ZoBZ MAJ VEJ s.r.o. predĺženie verejného vodovodu
ZoBZ MAJ VEJ s.r.o. predĺženie verejného vodovodu
0,00 € MAJ VEJ s.r.o Obec Zvončín
10. August 2023
Zmluva č. 12023 o poskytnutí dotácie PZ Dolinky
Zmluva č. 12023 o poskytnutí dotácie PZ Dolinky
0,00 € Dolinky Obec Zvončín
10. August 2023
zmluva č. 22023 o poskytnutí dotácie TJ Družstevn
zmluva č. 22023 o poskytnutí dotácie TJ Družstevn
0,00 € TJ Družstevník Zvončín Obec Zvončín
10. August 2023
Zmluva č. 32023 o poskytnutí dotácie Zelená pre k
Zmluva č. 32023 o poskytnutí dotácie Zelená pre k
0,00 € Zelená pre krajší svet Obec Zvončín
10. August 2023
zmluva-o-buducej-zmluve-mr-stav (1)
zmluva-o-buducej-zmluve-mr-stav (1)
0,00 € mr stav Obec Zvončín
10. August 2023
dodatok-zmluva-biobio
dodatok-zmluva-biobio
0,00 € bio bio Obec Zvončín
10. August 2023
biobio-zmluva
biobio-zmluva
0,00 € bio bio Obec Zvončín
10. August 2023
Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZSE2311201840 ENVI-PAK
Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZSE2311201840 ENVI-PAK
0,00 € FCC Trnava Obec Zvončín
10. August 2023
mandatna-zmluva-t-team
mandatna-zmluva-t-team
0,00 € t-team Obec Zvončín