Centrálny register zmlúv

Obec Hencovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní službe ZSE Drive
Zmluva o poskytovaní službe ZSE Drive
11,90 € Západoslovenská energetika, a.s. Obec Hencovce
2. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí FD z rozpočtu obce na rok 2024
Zmluva o poskytnutí FD z rozpočtu obce na rok 2024
1 200,00 € OZ Hencovčan Obec Hencovce
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva auto
Kúpna zmluva auto
14 850,00 € Obec Hencovce Autocentrum AAA auto a.s.
19. Apríl 2024
Zateplenie OcÚ - Zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku zdroja
Zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku zdroja
49,00 € Obec Hencovce Východoslovenská energetika a.s.
18. Apríl 2024
Kosit Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí slubičb
Kosit Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb
0,00 € Obec Hencovce KOSIT, a.s.
20. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Hencovce
14. Marec 2024
Dohoda o zániku Príkaznej zmluvy - stav. dozor - nájomné byty
Dohoda o zániku Príkaznej zmluvy - stav. dozor - n
0,00 € PhDr. Jozef Sabol Obec Hencovce
12. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 44-1130VT/2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 44-1130VT/202
404,00 € Obec Hencovce PSK
4. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí FD z rozpočtu obce
Zmluva o poskytnutí FD z rozpočtu obce
20 000,00 € Obecný futbalový klub Obec Hencovce
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie Rozvoj regiónov
8 000,00 € Obec Hencovce Ministerstvo financií SR
15. Február 2024
Záložná zmluva č. 700/263/2021
Záložná zmluva č. 700/263/2021
1 146 613,00 € Obec Hencovce Štátny fond rozvoja bývania
15. Február 2024
Záložná zmluva č. 700/264/2021
Záložná zmluva č. 700/264/2021
103 194,00 € Obec Hencovce Štátny fond rozvoja bývania
5. Február 2024
Zmluva o dielo č. 202401 oplotenie NB
Zmluva o dielo č. 202401 oplotenie NB
16 566,32 € FLINTSTONES CENTRUM s.r.o. Obec Hencovce
5. Február 2024
Zmluva o nájme bytu A8
Zmluva o nájme bytu A8
258,66 € Gabriela Vovolková Obec Hencovce
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí FP 7/2024
Zmluva o poskytnutí FP 7/2024
2 000,00 € Obec Hencovce Gabriela Vovolková
16. Január 2024
Zmluva o zabezpečení plnenia úloh hasičského zboru
Zmluva o zabezpečení plnenia úloh hasičského zboru
0,00 € BUKÓZA HOLDING, a.s. Obec Hencovce
16. Január 2024
Zmluva o nájme bytu A1
Zmluva o nájme bytu A1
250,22 € Miriam Melníková Obec Hencovce
16. Január 2024
Kúpna zmluva med2024
Kúpna zmluva med2024
1 680,00 € Obec Hencovce Ing. Marek Gašpar
16. Január 2024
Zmluva o nájme bytu B4
Zmluva o nájme bytu B4
281,09 € Nikola Fridrichová Obec Hencovce
16. Január 2024
Zmluva o nájme bytu B3
Zmluva o nájme bytu B3
250,22 € Lukáš Venceľ Obec Hencovce