Centrálny register zmlúv

Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2024
Dodatok k zmluve 01/2020 o poskytovaní vybraných činností zo dňa 08.01.2020
Dodatok k zmluve 01/2020
60,00 € Ing. Vincent Haluška Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice
26. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zásadám tvorby a čerpania SF na rok 2024
Dodatok č. 1 k Zásadám tvorby a čerpania SF na rok 2024
0,00 € ZO OZ pri ZUŠ Márie Hemerkovej Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice
26. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dlhodobom nájme č. 217012011
Dodatok č. 2
3 877,00 € Základná škola Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice
21. Február 2024
Dodatok č. 8 k zmluve č. 2012002055 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
Dodatok č. 8 k zmluve č. 2012002055 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
0,00 € Mesto Košice Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice
5. Február 2024
Licenčná zmluva
Licenčná zmluva
75,60 € Seyfor Slovensko, a.s. Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice
10. Január 2024
Dodatok č. 7 k zriaďovacej listine
Dodatok č. 7 k zriaďovacej listine
0,00 € Mesto Košice Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice
29. December 2023
KOLEKTÍVNA ZMLUVA na roky 2024 - 2027
KOLEKTÍVNA ZMLUVA na roky 2024 - 2027
0,00 € Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej umeleckej škole Márie Hemerkovej Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice
29. December 2023
Licenčná zmluva
Licenčná zmluva
313,92 € Seyfor Slovensko, a.s. Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice
18. December 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. 1020070502
1020070502
26,00 € Slovak Telekom, a. s. Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice
8. September 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. 1020070500
1020070500
624,00 € Slovak Telekom, a. s. Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice
14. Jún 2023
Dodatok poistenie majetku podnikateľských subjektov k č. PZ 1842497
Dodatok poistenie majetku podnikateľských subjektov k č. PZ 1842497
234,96 € Union poisťovňa, a.s. Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice
21. Apríl 2023
Dodatok č. 7 k zmluve č. 2012002055 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
Dodatok č. 7 k zmluve č. 2012002055 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
0,00 € Mesto Košice Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice
29. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZML2021/6 o poskytnutí služieb v oblasti VO
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZML2021/6 o poskytnutí služieb v oblasti VO
0,00 € Stredisko služieb škole Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice
28. Február 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2600052015
2600052015
308,48 € Centrum voľného času Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice
16. Február 2023
Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2023
Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2023
0,00 € ZO OZ pri ZUŠ Márie Hemerkovej Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice
2. Február 2023
Dodatok č.6 k zmluvy č. 2012002055 o zverení HM mesta do správy
2012002055
154 838,88 € Mesto Košice Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice
19. December 2022
Licenčná zmluva
Licenčná zmluva
288,84 € Seyfor Slovensko, a.s. Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice
7. Október 2022
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve z roku 2018
Kolektívna zmluva z roku 2018
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice
22. September 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík
2029010396
12,00 € Slovak Telekom, a. s. Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice
22. September 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
112,00 € Slovak Telekom, a. s. Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná 68, Košice