Centrálny register zmlúv

Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
INE_003/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Hutnícka 16
11. Apríl 2024
Dodatok č.1/2024
INE_002/2024
0,00 € Bečarik Ivan Základná škola, Hutnícka 16
3. Apríl 2024
Dohoda Erasmus - nadnárodné projektové stretnutie
D_009/2024
470,39 € Melikantová Romana, Mgr. Základná škola, Hutnícka 16
3. Apríl 2024
Dohoda Erasmus - nadnárodné projektové stretnutie EMME
D_010/2024
470,39 € Školníčková Eva, Mgr. Základná škola, Hutnícka 16
3. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
ZOPS_001/2024
12,50 € MEPOS SNV s.r.o. Základná škola, Hutnícka 16
25. Marec 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
D_008/2024
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Základná škola, Hutnícka 16
13. Marec 2024
Príkazná zmluva
Z_003/2024
499,50 € Melikantová Romana, Mgr. Základná škola, Hutnícka 16
13. Marec 2024
Príkazná zmluva
Z_004/2024
499,50 € Školníčková Eva, Mgr. Základná škola, Hutnícka 16
8. Marec 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
INE_001/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Základná škola, Hutnícka 16
21. Február 2024
Dohoda o poskytnutí finančnej podpory
D_006/2024
2 620,00 € Melikantová Romana, Mgr. Základná škola, Hutnícka 16
21. Február 2024
Dohoda o poskytnutí finančnej podpory
D_007/2024
2 620,00 € Školníčková Eva, Mgr. Základná škola, Hutnícka 16
20. Február 2024
Nájomná zmluva
NZ_002/2024
400,00 € ZŠ Nejedlého Základná škola, Hutnícka 16
16. Február 2024
Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov
D_005/2024
0,00 € TJ Slovan Smižany Základná škola, Hutnícka 16
7. Február 2024
Zmluva o obstaraní zájazdu
Z_001/2024
170,00 € Detská rekreácia s.r.o. Základná škola, Hutnícka 16
25. Január 2024
Dohoda o poskytnutí finančnej podpory
D_001/2024
1 875,00 € Pešková Dominika, Mgr. Základná škola, Hutnícka 16
25. Január 2024
Dohoda o poskytnutí finančnej podpory
D_003/2024
530,00 € Jendrálová Magdaléna, PaedDr. Základná škola, Hutnícka 16
25. Január 2024
Dohoda o poskytnutí finančnej podpory
D_002/2024
1 875,00 € Majerčáková Sarňáková Lenka Základná škola, Hutnícka 16
9. Január 2024
Nájomná zmluva
NZ_001/2024
160,00 € Sitko Martin Základná škola, Hutnícka 16
22. December 2023
Darovacia zmluva
DZ_005/2023
120,00 € Inštitút jazykov a vzdelávania Spišská Nová Ves, n.o. Základná škola, Hutnícka 16
13. December 2023
Príkazná zmluva
Z_016/2023
100,00 € Jurkovičová Martina, Ing. Základná škola, Hutnícka 16