Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Košický samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
04227/2024/OSM-7673 (272/9/2024/25)
6 820,63 € Košický samosprávny kraj Obec Ďurkov
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024
05136-2024/OSM-05543 (273/9/2024/26)
0,00 € Miroslav Kmec, rod. Kmec Košický samosprávny kraj
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024
05138/2024/OSM-05515 (274/9/2024/27)
0,00 € Košický samosprávny kraj Jolana Findoráková, rod. Blanárová
18. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení kultúrno-spoločenského podujatia
47/2024/OddOPaZV (271/12/2024/3)
21 500,00 € Občianske združenie Slavonic Dance Theater Košický samosprávny kraj
17. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci pri rozvoji leteckého turizmu
06786/2024/ORR-13179 (269/21/2024/35)
0,00 € Letisko Košice-Airport Košice, a.s. Košický samosprávny kraj
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely
05499/2024/OVP-11053 (264/18/2024/12)
0,00 € Košický samosprávny kraj Ing. Ján Mihalus
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely
05499/2024/OVP-11049 (265/18/2024/13)
0,00 € Košický samosprávny kraj Ing. Alojz Koníček
16. Apríl 2024
Dodatok č.4 k Zmluve o dočasnom umiestnení zbierkových predmetov č. 1/2017
729/2024/OVP-9313 (266/18/2024/14)
0,00 € Košický samosprávny kraj Východoslovenské múzeum v Košiciach
16. Apríl 2024
Dodatok č. 9 k Protokolu o zverení nehnuteľných vecí do správy zo dňa 19.10.2020
6872/2024/OSM-13875 (268/9/2024/23)
0,00 € Košický samosprávny kraj Správa majetku Košického samosprávneho kraja
16. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k Protokolu o zverení hnuteľných vecí do správy zo dňa 13.5.2015
6338/2024/OSM-10490 (268/9/2024/24)
0,00 € Košický samosprávny kraj Škola v prírode, Kysak
15. Apríl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva č. 03357/2023-PKZP-K40309/23.00 Košický samosprávny kraj, k.ú. Stredné Mesto, okres Košice I
1012/2023/OSM, 0046/14/2023 (258/9/2024/22)
17 568,60 € Košický samosprávny kraj Slovenský pozemkový fond
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 0649/2024/ORR10699
06409/2024/ORR-10699 (260/21/2024/31)
4 000,00 € Košický samosprávny kraj Košice IT Valley z.p.o.
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 06663/2024/ORR12158 (261/21/2024/32)
06663/2024/ORR-12158 (261/21/2024/32)
20 000,00 € Košický samosprávny kraj LUMIX TRADE, spol. s r.o.
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 06504/2024/ORR11327 (262/21/2024/33)
06504/2024/ORR-11327 (262/21/2023/33)
5 000,00 € Košický samosprávny kraj Združenie gemerských remeselníkov-Gömöri Kézmüvesek Társulása
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo
03452/2024/ORR-10473 (263/21/2023/34)
53 500,00 € CYCLING PROJECT STUDIO, s.r.o.., r.s.p. Košický samosprávny kraj
15. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva
05727/2024/KP-07743 (257/2/2024/3)
235 538,40 € OLYMPIA Prešov, s.r.o. Košický samosprávny kraj
12. Apríl 2024
Dodatok č. 14 k Protokolu č. 2 o zverení nehnuteľností do správy zo dňa 12.5.2015
4794/2024/OSM-5791 (255/9/2024/20)
0,00 € Košický samosprávny kraj Správa ciest Košického samosprávneho kraja
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 21/2024/OSM
1915/2024/OSM-09415 (256/9/2024/21)
105 460,16 € CASSTEL s.r.o. Košice Košický samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0243/18/2023-1982 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa centra voľného času na kalendárny rok 2024
6027/2024/OSK-09021 (224/14/2024/33)
832,00 € Košický samosprávny kraj Didacticus, s.r.o.
9. Apríl 2024
Dohoda o náhrade za zriadenie vecného bremena č. 48/2023/VB
0166/14/2023-01562 (225/9/2024/19)
2 099,37 € Košický samosprávny kraj Východoslovenská distribučná, a.s.