Centrálny register zmlúv

Košický samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011AFN4-11-44 zo dňa 7.9.2020
75/2024/OPaI-04202 (83/8/2024/2)
4 209 429,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky SR Košický samosprávny kraj
20. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 24/2023/VB
24/2023/VB (84/9/2024/10)
0,00 € Košický samosprávny kraj JUDr. Ivan Gašpar, rod. Gašpar
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5320/2024/OSV/4992 (85/16/2024/2)
290 955,48 € Košický samosprávny kraj Oáza-nádej pre nová život, n.o. Oasis of Hope for new life, non for profit organisation
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5276/2024/OSV/4842 (86/16/2024/3)
28 472,81 € Košický samosprávny kraj Miesto pod slnkom n.o.
20. Február 2024
Zmluva
5303/2024/OSV/4936 (87/16/2024/4)
34 993,85 € Košický samosprávny kraj Krajské centrum Asociácie Nepočujúcich Košice
20. Február 2024
Zmluva
5305/2024/OSV/4940 (88/16/2024/5)
96 148,15 € Košický samosprávny kraj Centrum včasnej intervencie Košice, n.o.
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5280/2024/OSV/4850 (89/16/2024/6)
68 334,75 € Košický samosprávny kraj Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5306/2024/OSV/4942 (90/16/2024/7)
72 095,02 € Košický samosprávny kraj Všetci pre rodinu, n.o.
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5268/2024/OSV/4820 (91/16/2024/8)
22 778,25 € Košický samosprávny kraj Cassovia Academica
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5279/2024/OSV/4848 (92/16/2024/9)
68 334,75 € Košický samosprávny kraj Spišská katolícka charita
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5281/2024/OSV/4852 (93/16/2024/10)
22 778,25 € Košický samosprávny kraj Svetielko pomoci n.o.
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
05325/2024/OSV-5001 (94/16/2024/11)
61 259,16 € Košický samosprávny kraj Slovenská červený kríž, územný spolok Michalovce
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5307/2024/OSV/4948 (96/16/2024/13)
19 283,22 € Košický samosprávny kraj Oáza - nádej pre nový život, n.o. Oasis of Hope for new life, non for profit organisation
19. Február 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri KSK
79/14/2024/27 (238/18/2023-1838)
0,00 € Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava Košický samosprávny kraj
19. Február 2024
Dohoda o mlčanlivosti
80/21/2024/11 (05467/2024/ORRUPaZP-05861)
0,00 € Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
19. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve
81/21/2024/12 (00982/2024/ORR-04743)
6,38 € Vladimír Matta Košický samosprávny kraj
19. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve
82/21/2024/13 (00982/2024/ORR-04744)
10,88 € Matilda Eperješová Košický samosprávny kraj
12. Február 2024
Dodatok č. 7 k Mandátnej zmluve zo dňa21.10.2019 v jej úplnom znení prijatom Dodatkom č. 6 zo dňa 7.2.2023
2856/2024/OD-3580 (77/11/2024/2)
532 097,00 € IDS Východ, s.r.o. Košický samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
4501/2024/OK-1568 (78/15/2024/1)
700,00 € Mgr. Erik Ondria, PhD. Košický samosprávny kraj
9. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011I503-11-11 zo dňa 7.11.2017
325/2023-3618 (75/8/2024/1)
3 973 995,91 € Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj