Centrálny register zmlúv

Košický samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
570/2022/SOIROP-24570 (569/22/2022/17)
38 388 371,67 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky; Košický samosprávny kraj eurobus, a.s.
15. December 2023
Zmluva o revolvingovom úvere
1155/15/2023/276 (0315/13/2023-1824)
19 000 000,00 € Všeobecná úverová banka Košický samosprávny kraj
13. December 2023
Zmluva o úvere
1146/8/2023/52 (0138/2023/11-0147)
18 290 000,00 € National Development Fund II., a.s. Košický samosprávny kraj
5. Marec 2024
Dodatok č. 1242/CC/20-D3 k Zmluve o úvere č. 1242/CC/20
00345/2024/OF-09017 (180/10/2024/3)
13 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Košický samosprávny kraj
17. Január 2023
ZMLUVA O DIELO
776/2023/OPaI-57796 (62/8/2023/2)
Doplnená
12 165 602,80 € HASTRA s.r.o. Košický samosprávny kraj
21. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o službách vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave č. 4179/2022/OD-8093
4179/2022/OD-54181 (1136/11/2022/14)
12 082 809,78 € eurobus, a.s. Košický samosprávny kraj
19. Október 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o službách vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave č. 4179/2022/OD-8093
4179/2022/OD-41844 (967/11/2022/11)
11 909 545,51 € eurobus, a.s. Košický samosprávny kraj
25. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
571/2022/SOIROP-22120 (671/22/2022/20)
11 189 999,99 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky; Košický samosprávny kraj ARRIVA Michalovce, a.s.
9. August 2023
Dodatok č. 1
677/22/2023/20 (00893/2023/SOIROP-30733)
11 189 999,99 € ARRIVA Michalovce, a.s. Košický samosprávny kraj
23. December 2022
Zmluva o revolvingovom úvere č. 1452/2022/UZ
1452/2022/UZ (1143/10/20022/354)
11 000 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Košický samosprávny kraj
21. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o službách vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave č. 4178/2022/OD-8090
4178/2022/OD-54182 (1135/11/2022/13)
9 679 805,54 € ARRIVA Michalovce, a.s. Košický samosprávny kraj
28. September 2022
Zmluva o úvere č. 726/CC/22
7301/2022/OF-39320 (889/10/2022/291)
9 596 400,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Košický samosprávny kraj
24. November 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o službách vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave č. 4178/2022/OD-8090
4178/2022/OD-46677 (1066/11/2022/12)
9 540 999,70 € ARRIVA Michalovce, a.s. Košický samosprávny kraj
21. September 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
7047/2022/OPaI-36924 (848/8/2022/58)
7 049 134,01 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
5. Október 2022
Zmluva o dielo
7047/2022OPaI-40815 (921/8/2022/64)
Doplnená
6 913 548,01 € Metrostav DS a.s. Košický samosprávny kraj
26. August 2022
Zmluva o dielo pre projekt s názvom ID R005 II/547 2.etapa časť 1 rekonštrukcia cesty
282/2022/OPaI-35885 (750/8/2022/42)
6 727 972,37 € Váhostav - SK, a.s. Košický samosprávny kraj
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011AFR9-11-44 zo dňa 19.11.2020
74/2024/OPaI-6906 (170/8/2024/4)
6 359 134,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky SR Košický samosprávny kraj
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011Y479-11-44 zo dňa 7.9.2020
00321/2024/OPaI-06617 171/8/2024/5)
5 819 784,86 € Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
23. August 2022
Zmluva o dielo pre projekt s názvom ID R007 II/552 Košice-Veľké Kapušany-hranicaUA-región Dolný Zemplín
949/2022/OPaI-33331
5 811 957,41 € EUROVIA SK, a .s. Košický samosprávny kraj
29. November 2022
ZMLUVA O DIELO
241/2022/OPaI-43798 (1072/8/2022/70)
5 039 996,21 € MBM-GROUP, a.s. Košický samosprávny kraj