Centrálny register zmlúv

Košický samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2024
Zmluva
04657/2024/KP (183/1/2024/2)
83 884,57 € Slovenská pošta, a.s. Košický samosprávny kraj
6. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
9/2024/OK (184/15/2024/3)
5 000,00 € Košický samosprávny kraj Mestský športový klub IUVENTA Michalovce o.z.
6. Marec 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri Košického samosprávneho kraja
238/18/2023-1835 (185/14/2024/27)
0,00 € Košický samosprávny kraj Hotelová akadémia
6. Marec 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri Košického samosprávneho kraja
238/18/2023-1837 (186/14/2024/28)
0,00 € Košický samosprávny kraj Spojená škola
6. Marec 2024
Zmluva o dielo
259/18/2023-4046 (187/8/2024/8)
950 907,14 € MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. Košický samosprávny kraj
6. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 12.12.2023
4629/2024/OPaI-8683 (188/8/2024/9)
0,00 € MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. Košický samosprávny kraj
5. Marec 2024
Dodatok č. 1242/CC/20-D3 k Zmluve o úvere č. 1242/CC/20
00345/2024/OF-09017 (180/10/2024/3)
13 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Košický samosprávny kraj
5. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
04199/2024/OPaI-07108 (182/8/2024/7)
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Košický samosprávny kraj
4. Marec 2024
Rámcová zmluva
05593/2024/ODDIKT-07467 (173/19/2024/3)
189 922,20 € XEVOS Solutions s.r.o. Košický samosprávny kraj
4. Marec 2024
Dodatok č. 16 k Protokolu č. 3 o zverení nehnuteľností do správy zo dňa 1.7.2015
4192/2024/OSM-3440 (175/9/2024/12)
0,00 € Košický samosprávny kraj Správa ciest Košického samosprávneho kraja
4. Marec 2024
Dodatok č. 8 k Protokolu o zverení nehnuteľných vecí do správy zo dňa 19.10.2020
5259/2024/OSM-4753 (176/9/2024/13)
0,00 € Košický samosprávny kraj Správa majetku Košického samosprávneho kraja
4. Marec 2024
Zmluva o krátkodobom nájme priestorov historickej budovy národného divadla Košice KN č. 03/2024
05128/2024/OddOPaZV-04236/2024 (147/12/2024/2)
2 684,86 € NÁRODNÉ DIVADLO KOŠICE Košický samosprávny kraj
4. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí služby
04402/2024/ORRAN-06619 (178/21/2024/19)
88 800,00 € ekolive s.r.o. Košický samosprávny kraj
4. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
04199/2024/OPaI-06816 (179/8/2024/6)
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Košický samosprávny kraj
29. Február 2024
Kúpna zmluva č. 02/2023/KSK
2423/2023/OSM (0279/14/2023)
4 761,82 € Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Košice - Šaca Košický samosprávny kraj
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011AFR9-11-44 zo dňa 19.11.2020
74/2024/OPaI-6906 (170/8/2024/4)
6 359 134,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky SR Košický samosprávny kraj
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011Y479-11-44 zo dňa 7.9.2020
00321/2024/OPaI-06617 171/8/2024/5)
5 819 784,86 € Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
27. Február 2024
Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov
0064/16/2023/5462 (172/15/2024/2)
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
26. Február 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 9/2017/NZ zo dňa 2.5.2017 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.7.2020
00349/2020/OSM 0233/14/2023 (168/9/2024/10)
0,00 € Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie,Košice-Šaca Košický samosprávny kraj
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely
05499/2024/OVP-6143 169/18/2024/12
0,00 € Košický samosprávny kraj Mgr. Ondrej Pendrák