Centrálny register zmlúv

Košický samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Apríl 2024
Dodatok č. 1
212/21/2024/27 (01561/2024/ORR-10270)
0,00 € Váhoprojekt, s.r.o. Košický samosprávny kraj
5. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb servisnej podpory
05531/2024/ODDIKT-07385 (181/19/2024/4)
48 600,00 € TCX s.r.o. Košický samosprávny kraj
27. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na rok 2024
205/16/2024/79 (5156/2024/OSV-4693)
186 658,44 € Arcidiecézna charita Košice Košický samosprávny kraj
27. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí FP na rok 2024
206/16/2024/80 (5267/2024/OSV-4815)
45 556,50 € Arcidiecézna charita Košice Košický samosprávny kraj
27. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí FP na rok 2024
207/16/2024/81 (5321/2024/OSV-4993)
468 829,32 € Arcidiecézna charita Košice Košický samosprávny kraj
27. Marec 2024
Dodatok č. 9 k Protokolu o zverení hnuteľných vecí do správy
208/9/2024/15 (06294/2024/OSM-10192)
0,00 € Lumen - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Košický samosprávny kraj
27. Marec 2024
Dodatok č.7
209/9/2024/16 (04469/2024/OSM-09299)
0,00 € Zemplínske múzeum v Michalovciach Košický samosprávny kraj
27. Marec 2024
Dodatok č. 4
210/9/2024/17 (05693/2024/OSM-10146)
0,00 € JASANIMA - DSS Košický samosprávny kraj
27. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
211/21/2024/26 (05919/2024/ORR-7965)
3 000,00 € Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko Košický samosprávny kraj
22. Marec 2024
Dodatok č. 17 k Protokolu č. 5 o zverení nehnuteľností do správy zo dňa 30.10.2015
4797/2024/OSM-5432 (203/9/2024/14)
0,00 € Košický samosprávny kraj Správa ciest Košického samosprávneho kraja
22. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
4513/2024-7400-17/2024/OK (204/15/2024/4)
15 000,00 € Košický samosprávny kraj BONA FIDE, o.z.
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
05959/2024/ORR 08638 (201/21/2024/25)
70 000,00 € Košický samosprávny kraj Vinnay s.r.o.
21. Marec 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní reklamných služieb
05728/2024/KP (202/2/2024/2)
69 300,00 € 3Ex Event s.r.o. Košický samosprávny kraj
14. Marec 2024
Dohoda o ukončení zmluvy a vypovedanie plných mocí
04502/2024/PPODD-10474 (199/7/2024/3)
0,00 € JUDr. Iveta Rajtáková, advokátka Košický samosprávny kraj
13. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011BBT3-11-44 zo dňa 1.12.2021
296/2024/OPaI-08915 (197/8/2024/9)
3 083 777,51 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky SR Košický samosprávny kraj
13. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom odovzdaní stavby do údržby a prevádzky
00732/2024/ORR-4970 (198/21/2024/24)
0,00 € Košický samosprávny kraj Mesto Rožňava
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
05921/2024/ORR-7966 (193/21/2024/21)
3 000,00 € Košický samosprávny kraj Slovenský raj&Spiš
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
05917/2024/ORR-*7963 (194/21/2024/22)
4 000,00 € Košický samosprávny kraj Tramtária Animation, s.r.o.
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
05914/2024/ORR-08092 (195/21/2024/23)
3 000,00 € Košický samosprávny kraj BANG Team
12. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
03590/2024/OSK-09383 (196/14/2024/29)
23 700,00 € Košický samosprávny kraj NOVÉ ČESKO, nadačný fond