Centrálny register zmlúv

Košický samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2024
Písomné oznámenie podľa č. III bod 7 zmluvy č. 05305/2024/OSV-4940 zo dňa 16.2.2024
5305/2024/OSV-11427 (369/16/2024/143)
105 333,69 € Košický samosprávny kraj Centrum včasnej intervencie Košice, n.o.
6. Máj 2024
Písomné oznámenie podľa č. III bod 7 zmluvy č. 05303/2024/OSV-4936 (370/16/2024/144)
5303/2024/OSV-11418 (370/16/2024/144)
41 687,31 € Košický samosprávny kraj Krajské centrum Asociácie Nepočujúcich Košice
6. Máj 2024
Písomné oznámenie podľa č. III bod 7 zmluvy č. 05326/2024/OSV-5004 zo dňa 16.2.2024
5326/2024/OSV-11485 (371/16/2024/145)
330 138,00 € Košický samosprávny kraj Dorka, n.o.
6. Máj 2024
Písomné oznámenie podľa č. III bod 7 zmluvy č.05306/2024/OSV-4942 zo dňa 19.2.2024
5306/2024/OSV-11446 (372/16/2024/146)
81 632,87 € Košický samosprávny kraj Všetci pre rodinu, n.o.
6. Máj 2024
Písomné oznámenie podľa č. III bod 7 zmluvy č.05325/2024/OSV-5001 zo dňa 19.2.2024
5325/2024/OSV-11481 (373/16/20214/147)
68 736,72 € Košický samosprávny kraj Slovenský červený kríž, územný spolok Michalovce
6. Máj 2024
Písomné oznámenie podľa č. III bod 7 zmluvy č.05178/2024/OSV-4883 zo dňa 20.2.2024
5178/2024/OSV-11603 (375/16/2024/149)
8 922,84 € Košický samosprávny kraj LUNETA, nezisková organizácia
6. Máj 2024
Písomné oznámenie podľa č. III bod 7 zmluvy č.05207/2024/OSV-4927 (374/16/2024/148)
5207/2024/OSV-11586 (374/16/2024/148)
20 129,84 € Košický samosprávny kraj Zariadenie opatrovateľskej služby Jesienka n.o.
6. Máj 2024
Písomné oznámenie podľa č. III bod 7 zmluvy č.05302/2024/OSV-4934 zo dňa 20.2.2024
05302/2024/OSV-11431 (376/16/2024/150)
76 514,21 € Košický samosprávny kraj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
6. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
07197/2024/ORR-14912 (377/16/2024/151)
5 000,00 € Košický samosprávny kraj Detská železnica Košice
6. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
4508/2024-13224 (378/15/2024/7)
35 000,00 € Košický samosprávny kraj ART FILM FEST s.r.o.
3. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5322/2024/OSV-4997 zo dňa 19.2.2024 poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
5322/2024/PSV-11464 (350/16/2024/125)
15 330,72 € Košický samosprávny kraj Diecézna charita Rožňava
3. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 5322/2024/OSV-4917 zo dňa 19.2.2024 poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
5322/2024/11623 (351/16/2024/126)
63 500,04 € Košický samosprávny kraj Diecézna charita Rožňava
3. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5196/2024/OSV-46578 zo dňa 5.3.2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
5196/2024/OSV-11569 (352/16/2024/127)
47 394,36 € Košický samosprávny kraj Social Trans, n.o.
3. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5196/2024/OSV-4657 zo dňa 5.3.2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
5196/2024/OSV-11587 (353/16/2024/128)
141 301,44 € Košický samosprávny kraj Social.Trans, n.o.
3. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5327/2024/OSV-5005 zo dňa 19.2.2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
5327/2024/OSV-11598 (354/16/2024/129)
61 190,28 € Košický samosprávny kraj Spišská katolícka charita
3. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5327/2024/OSV-5005 zo dňa 19.2.2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
5327/2024/OSV-11597 (355/16/2024/130)
25 752,72 € Košický samosprávny kraj Spišská katolícka charita
3. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5181/2024/OSV-4907 zo dňa 19.2.2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
5181/2024/OSV-11579 (356/16/2024/131)
16 165,12 € Košický samosprávny kraj Maják n.o.
3. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5181/2024/OSV-4907 zo dňa 19.2.2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
5181/2024/OSV-11630 (357/16/2024/132)
83 107,32 € Košický samosprávny kraj Maják n.o.
3. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5159/2024/OSV-4670 (358/16/2024/133)
80 426,88 € Košický samosprávny kraj Barborka hypericum n.o.
3. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5198/2024/OSV-4925 zo dňa 19.2.2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
5198/2024/OSV-11594 (359/16/2024/134)
57 415,88 € Košický samosprávny kraj Spišská katolícka charita