Centrálny register zmlúv

Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským - Dénes György Alapiskola, Čsl. armády 31, Plešivec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Marec 2024
Zmluva o dielo zo dňa 19.03.2024
Zmluva o dielo zo dňa 19.03.2024
296,30 € Maps s.r.o. Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským - Dénes György Alapiskola, Čsl. armády 31, Plešivec
16. Február 2024
Zmluva o poskytnutí FP regióny č. 131202315
131202315
1 500,00 € Ekofond SPP, n.o, Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským - Dénes György Alapiskola, Čsl. armády 31, Plešivec
15. Január 2024
Dodatok č.5 k Zmluve o zbere a vývoze fekálií č. 10/2017/VZ
Dodatok č.5 k Zmluve o zbere a vývoze fekálií č. 10/2017/VZ
0,00 € Mestské služby mesta Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským - Dénes György Alapiskola, Čsl. armády 31, Plešivec
6. December 2023
Zmluva o podmienkach a spôsobe vzájomnej spolupráce pri informovaní žiakov školy o možnostiach uplatnenia digitálneho príspevku žiakmi
Zmluva z 28.05.2023
855,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským - Dénes György Alapiskola, Čsl. armády 31, Plešivec
6. December 2023
Zmluva o vytvorení diela-prednášk
Zmluva z 15.03.2023
100,00 € Mgr. Igor Kerepeši Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským - Dénes György Alapiskola, Čsl. armády 31, Plešivec
6. December 2023
Zmluva o vytvorení diela-prednáška
Zmluva z 15.03.2023
100,00 € Mgr. Edita Szcsuková Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským - Dénes György Alapiskola, Čsl. armády 31, Plešivec
6. December 2023
Zmluva o vytvorení diela-prednáška
Zmluva z 15.03.2023
100,00 € Mgr. Ružena Viszlaiová Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským - Dénes György Alapiskola, Čsl. armády 31, Plešivec
28. August 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9939218457
1 310,40 € Slovak Telekom a.s,. Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským - Dénes György Alapiskola, Čsl. armády 31, Plešivec
23. Jún 2023
Darovacia zmluva uzatvorená podľa §628 a nasl. Obč. zákonníka a v zmysle zákona č.595/2003 Z.z.
62023
200,00 € Essity Slovakia s.r.o. Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským - Dénes György Alapiskola, Čsl. armády 31, Plešivec
26. Apríl 2023
Poistná zmluva
8093321101
170,00 € ČSOB Poisťovňa, a. s. Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským - Dénes György Alapiskola, Čsl. armády 31, Plešivec
24. Apríl 2023
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.10.2020
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.10.2020
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským - Dénes György Alapiskola, Čsl. armády 31, Plešivec
5. Február 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovacích, stravovacích a lyžiarskych služieb
Zmluva o poskytnutí ubytovacích, stravovacích a lyžiarskych služieb
0,00 € SCM, s.r.o. Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským - Dénes György Alapiskola, Čsl. armády 31, Plešivec
13. Január 2023
Nájomná zmluva na byt
1/22
0,00 € Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským - Dénes György Alapiskola, Čsl. armády 31, Plešivec Marcela Cselényiová
13. Január 2023
Dodatok k Zmluve o zbere a vývoze fekálií č. 10/2017/VZ
3
0,00 € Mestské služby mesta Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským - Dénes György Alapiskola, Čsl. armády 31, Plešivec
13. Január 2023
Dodatok 1/2023 k Zmluve o zbere,zvoze a zneškodnení biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
1/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským - Dénes György Alapiskola, Čsl. armády 31, Plešivec