Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Školská 16, Markušovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva na nákup potravín
Z/05/2023
0,00 € BIGIMI s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
8. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva na nákup potravín
Z/33/2022
0,00 € Tatranská mliekareň a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
6. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva na nákup potravín
Z/04/2023
0,00 € CIMBAĽÁK s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
2. Február 2023
Kúpna zmluva - Školské mlieko
Z/03/2023
0,00 € RAJO s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
24. Január 2023
Príkazná zmluva - výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia
Z/02/2023
30,00 € Vincent Jusko Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
24. Január 2023
Rámcová zmluva - odborné prehliadky a skúšky plan. zariadení
Z/01/2023
0,00 € Dušan Slaninka, Revízie a servis plynových zariadení Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
19. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva na nákup potravín
Z/32/2022
0,00 € DOMINO a.s. Spišská Nová Ves Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
12. Január 2023
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o dodaní tovarov a poskyt. služieb
Z/29/2022
0,00 € MPC CESSI a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
12. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva na nákup potravín
Z/30/2022
0,00 € MPC CESSI a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
12. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva na nákup potravín
Z/31/2022
0,00 € Paciga s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
10. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva na nákup potravín
Z/28/2022
0,00 € Agro Branisko s.r.o Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
4. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva na nákup potravín
Z/27/2022
0,00 € Inmedia s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
28. December 2022
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o dodaní tovarov a poskyt. služieb
Z/26/2022
0,00 € Tatranská mliekareň a.s. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
22. December 2022
Rámcová kúpna zmluva na nákup potravín
Z/25/2022
0,00 € Zuzana Kocúrová Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
22. December 2022
Rámcová kúpna zmluva na nákup potravín
Z/23/2022
0,00 € MEGAS trade s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
22. December 2022
Rámcová kúpna zmluva na nákup potravín
Z/24/2022
0,00 € Černická Miroslava Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
22. December 2022
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o dodaní tovarov a poskyt. služieb
Z/22/2022
0,00 € MEGAS trade s.r.o. Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
20. December 2022
Zmluva o dielo - vzdelávanie pre pedag. a odborných zamestnancov
Z/21/2022
400,00 € Edusteps Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
12. December 2022
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o dodaní tovarov a poskyt. služieb
Z/19/2022
0,00 € DOMINO a.s. Spišská Nová Ves Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce
12. December 2022
Dohoda o ukončení Rámcovej zmluvy o dodaní tovarov a poskyt. služieb
Z/18/2022
0,00 € Zuzana Kocúrová Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce