Centrálny register zmlúv

Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2022
na účely krúžkových činností
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 23892022K
2 382,44 € Centrum voľného času Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
15. August 2022
Stavebné úpravy v trakte E
Zmluva o dielo č. 1/2022
128 660,39 € DAR KOM s.r.o. Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
25. Máj 2022
Dodávka ovocia a zeleniny
Rámcová dohoda č. Z20223717_Z
18 800,00 € EMATRADE s.r.o. ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice
11. Jún 2022
„Škola v prírode pre žiakov základnej školy“
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 2/2022
0,00 € FANY STORE s.r.o. ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice
11. Jún 2022
„Škola v prírode pre žiakov základnej školy“
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 1/2022
0,00 € FANY STORE s.r.o. ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice
11. Jún 2022
„Škola v prírode pre žiakov základnej školy“
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 3/2022
0,00 € FANY STORE s.r.o. ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice
11. Jún 2022
„Škola v prírode pre žiakov základnej školy“
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 4/2022
0,00 € FANY STORE s.r.o. ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice
11. Jún 2022
„Škola v prírode pre žiakov základnej školy“
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 5/2022
0,00 € FANY STORE s.r.o. ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice
21. September 2022
Realizácia športových kurzov pre deti mladšieho školského veku
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 23862022K
2 066,34 € Gymnathlon Slovensko Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
8. December 2022
Finančný obnos na podporu vyučovacieho procesu
Darovacia zmluva č. 3/2022
150,00 € Haspo-tex, s.r.o. Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice
8. December 2022
Peňažný dar
DAROVACIA ZMLUVA EXP_DZ_2S/2022
320,00 € Indícia, n. o. Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice
25. Máj 2022
na účely rekreačnej športovej činnosti - florbal
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 23842022K
250,00 € Ing. Miloš Jakab ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice
25. Máj 2022
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
Rámcová dohoda č. Z20223728_Z
22 627,00 € INMEDIA, spol.s r.o ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice
3. Október 2022
na účely rekreačnej športovej činnosti – halový futbal
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 238112022K
931,84 € Ján Zidor Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice
22. September 2022
Realizácia športových hier
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 23852022Kh
80,45 € Jednota dochodcov na Slovensku, o.z. Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
2. December 2022
na uloženie osobných vecí za účelom organizovania orientačného behu
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 23862022Kh
16,90 € Klub OB ATU Košice Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
7. Október 2022
na účely rekreačnej športovej činnosti - halový futbal
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 238102022K
386,54 € Marián Seliga Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice
25. Máj 2022
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
Rámcová dohoda č. Z20223731_Z
34 500,00 € MASO J+L, s.r.o. ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice
25. Máj 2022
Z dôvodu chybne uvedených parciel
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 66/2004 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 10.02.2004
0,00 € Mesto Košice ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice
25. Október 2022
Na účely zriadenia a prevádzkovania za účelom volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.23812022V
268,27 € Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice