Centrálny register zmlúv

REGINA - Domov sociálnych služieb

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Rámcová dohoda na dodanie potravín - "Hrubý a sterilizovaný tovar"
492024
32 785,45 € INMEDIA, spol. s r.o. REGINA - Domov sociálnych služieb
23. Máj 2024
Rámcová dohoda na dodanie čistiacich a hygienických potrieb
502024
13 618,60 € Bona Plus, s.r.o. REGINA - Domov sociálnych služieb
10. Apríl 2024
Zmluvva o stravovaní č.2/2024
22024
2,91 € REGINA - Domov sociálnych služieb Milan Fecko
9. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode na dodanie potravín - "Mäso, mäsové výrobky - zo dňa 29.01.2024
Dodatok č. 1 k rámcovej dohode na dodanie potravín - "Mäso, mäsové výrobky - zo dňa 29.01.2024
35 620,40 € MASO J+L, s.r.o. REGINA - Domov sociálnych služieb
5. Apríl 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
3107362406
0,00 € Slovak Telekom, a.s. REGINA - Domov sociálnych služieb
20. Marec 2024
Rámcová dohoda na dodanie potravín - Ryby, kuracie mäso, mrazená zelenina
41
12 359,81 € Bidfood Slovakia s.r.o. REGINA - Domov sociálnych služieb
21. Marec 2024
Zmluva o stravovaní č. 1/2024
122024
0,00 € REGINA - Domov sociálnych služieb Milan Bučko
26. Marec 2024
Rámcová dohoda na dodanie potravín - "Mlieko, mliečne výrobky"
442024
25 496,87 € INMEDIA, spol. s r.o. REGINA - Domov sociálnych služieb
26. Marec 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - vykonávanie deratizácie, dezinfekci uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
452024
0,00 € DERO s.r.o. REGINA - Domov sociálnych služieb
21. Marec 2024
Dodatok k zmluve o dielo na serviszdvíhacích zariadení č.R3363
R3363
27,43 € OTIS Výťahy, s.r.o. REGINA - Domov sociálnych služieb
8. Marec 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 13/2013
Dodatok č. 2 k zmluve o stravovaní č. 13/2013
0,00 € REGINA - Domov sociálnych služieb NEODENT, s.r.o.
29. Január 2024
Rámcová dohoda na dodanie potravín - "Mäso, mäsové výrobky"
40/2024
32 383,60 € MASO J+L, s.r.o. REGINA - Domov sociálnych služieb
22. Január 2024
Dodatok 1/2024k zmluve o zbere, zvoze a zneškodnení biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
1/2024
14,00 € FÚRA, s.r.o. REGINA - Domov sociálnych služieb
28. December 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín - "CHlieb, pečivo"
392023
22 582,32 € VAMEX, a.s., Košice REGINA - Domov sociálnych služieb
28. November 2023
Kúpna zmluva na dodávky "Špeciálnych pracích prostriedkov"
36
8 495,40 € EKO Servis SK, s.r.o. REGINA - Domov sociálnych služieb
29. November 2023
Rámcová dohodana dodanie potravín - "Zelenina, ovocie"
372023
20 406,90 € HORTI s.r.o. REGINA - Domov sociálnych služieb
26. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 os. OU v znení neskorších predpisov
33/2023
685,20 € BenTel s.r.o. REGINA - Domov sociálnych služieb
26. Október 2023
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľom
34/2023
0,00 € BenTel s.r.o. REGINA - Domov sociálnych služieb
26. Október 2023
Zmluva 35/11/10/2023
35/11/10/2023
843,60 € BenTel s.r.o. REGINA - Domov sociálnych služieb
12. Október 2023
Kúpna zmluva na dodávky tonerov, xerografického papiera
322023
7 492,68 € KOFAX, s.r.o. REGINA - Domov sociálnych služieb