Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2024
Kúpna zmluva
Z2024873_Z
2 455,00 € PRO - HAND, s. r. o. Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282,Prakovce
19. Február 2024
Darovacia zmluva č. 01/2024
05-2024
150,00 € Spoločnosť priateľov Strednej odbornej školy v Prakovciach Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282,Prakovce
19. Február 2024
Darovacia zmluva č. 02/2024
06-2024
12,00 € Spoločnosť priateľov Strednej odbornej školy v Prakovciach Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282,Prakovce
24. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
01-2024
0,00 € netIQ, s. r. o. Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce
24. Január 2024
Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve č. 11/2001 o nájme nebytového priestoru
Nájomná zmluva č. 11/2001
0,00 € Stgdent, s. r. o. Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce
12. December 2023
Zmluva č. 01/2023 o poskytovaní praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024
1/2023
0,00 € Embraco Slovakia, s. r. o. Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce
20. December 2023
Dodatok č. 1 k dohode na nákup balených potravín v miestnej obchodnej prevádzke
06/2021
0,00 € MOZER, s. r. o. Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce
20. December 2023
Dodatok č. 1 k dohode na nákup balených potravín v miestnej obchodnej prevádzke
13/2019
0,00 € POTRAVINY KOLIBA, Ľubomír Kendra Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce
29. November 2023
Dohoda o poskytovaní stravy žiakom v šk. roku 2023/2024
31/2023
0,00 € Spojená škola internátna Prakovce Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce
3. November 2023
Zmluva na výkon občasného stavebného dozoru
30-2023
0,00 € REBEST, s. r. o. Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce
2. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov z 31. 10. 2013
1
0,00 € Obec Nálepkovo Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce
24. Október 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023 uzatvorená v zmysle § 536-565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
1/2023
106 304,72 € DANOVA SK, s. r. o. Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce
24. Október 2023
Kúpna zmluva č. Z202310911_Z
KZ č. Z202310911_Z
2 940,00 € Ing. Anton Ferenc - TOPO Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce
3. Október 2023
Zamestnávateľská zmluva
35568348
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s. Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce
3. Október 2023
Dohoda č. 02/2023 o zabezpečení odborného výcviku žiakov SOŠ TaS, Prakovce 282, Prakovce v šk. roku 2023/2024
02/2023
0,00 € BRIDGE-CNC, s. r. o. Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce
3. Október 2023
Dohoda č. 03/2023 o zabezpečení odborného výcviku žiakov SOŠ TaS, Prakovce 282, Prakovce v šk. roku 2023/2024
03/2023
0,00 € PRAKON, spol. s r. o. Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce
18. September 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
17-2023
0,00 € Základná škola s materskou školou Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce
18. September 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
18-2023
0,00 € Základná škola Švedlár Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce
18. September 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
19-2023
0,00 € Základná škola s materskou školou Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce
20. September 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
20-2023
0,00 € Základná škola s materskou školou Nálepkovo Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce