Centrálny register zmlúv

Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2023
Zmluva o zájazde
15A/2023
8 213,00 € WACHUMBA ck, s.r.o., Cestovná kancelária Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
14. Marec 2024
prenájom priestorov - navýšenie 6 hodín
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 5/2023
72,00 € Občianske Združenie Life is Perfect-Život je perfektný Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov
8. Február 2024
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s
23/18200/2260-ZOPZ
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov
26. Január 2024
Dodatok k Zmluva o poskytovaní verejných služieb - riaditeľka
1-809293339377
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov
25. Január 2024
Mandátna zmluva na výkon technického dozoru investora
2A/2024
0,00 € Ing. arch. Peter Valenta Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
15. Január 2024
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác
1A/2024
88 596,40 € INVEX spol. s r.o. Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
7. November 2023
Zmluva o dodávke plynu
5101587593-S
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
30. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny
3444/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
21. December 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s
23/18200/2236-ZOPZ
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
20. December 2023
Poistenie majetku podnikateľských subjektov
11-424092
Doplnená
93,73 € Union poisťovňa, a. s. Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
1. December 2023
Úrazové poistenie žiakov
111115154
138,55 € Union poisťovňa, a. s. Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
29. November 2023
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2023WBS27743-2
192,00 € Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
14. November 2023
Darovacia zmluva o darovaní hnuteľnej veci
14A/2023
5 499,60 € Rodičovské združenie pri Základnej škole v Leopoldove Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
25. Október 2023
úrazové poistenie žiakov
111115139
576,27 € Union poisťovňa, a. s. Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov
10. Október 2023
Nájomná zmluva č. 11/2023
11/2023
522,00 € Základná umelecká škola Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
4. Október 2023
Nájomná zmluva č. 10/2023
10/2023
468,00 € Nohejbalový klub Leopoldov Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
3. Október 2023
Nájomná zmluva č. 9/2023
9/2023
192,00 € Klub slovenského folklóru Mestečko Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
29. September 2023
Nájomná zmluva č. 7/2023
7/2023
720,00 € Mesto Leopoldov Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
2. Október 2023
Nájomná zmluva č. 8/2023
8/2023
408,00 € Happymove Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
29. September 2023
Nájomná zmluva 6_2023
6/2023
624,00 € Mesto Leopoldov Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov