Centrálny register zmlúv

Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2022
zmluva o obstaraní zájazdu
26047
7 540,00 € Bombovo cestovná kancelária, s.r.o. Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
21. Február 2023
Dohoda o spolupráci
1A/2023
0,00 € Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s viacnásobným postihnutím Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
14. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - zborovňa I. stupeň
1-803623598617
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
14. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - školník
1-803623598617_
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
14. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - kancelária
1-803622775530
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
14. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - psychológ
1-803622775530_
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
14. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - ekonómka
1-803622775530.
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
14. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - riaditeľka
1-803622775530-
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
10. Február 2023
prenájom priestorov - navýšenie 2 hodín
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1/2023
18,00 € Klub slovenského folklóru Mestečko Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov
10. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 01/2023
01/2023
0,00 € Tatranská mliekareň a.s. Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
7. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program
5064/2023
0,00 € Tatranská mliekareň a.s. Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
23. Január 2023
Nájomná zmluva č. 3/2023
3/2023
96,00 € Ing. Kristína Bajtalová Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
20. Január 2023
prenájom priestorov - zníženie hodín nájmu
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 9/2022
72,00 € Mesto Leopoldov Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov
20. Január 2023
prenájom priestorov - navýšenie hodín v telocvični
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 10/2022
372,00 € Mesto Leopoldov Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov
17. Január 2023
Nájomná zmluva č. 2/2023
2/2023
240,00 € Ivan Hegedüš Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
12. Január 2023
Nájomná zmluva č. 1/2023
1/2023
Doplnená
336,00 € Klub slovenského folklóru Mestečko Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
24. November 2022
Dodatok č. 1/2022
11150439
35,40 € Marius Pedersen, a.s. Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
1. December 2022
Poistenie zodpovednosti za škodu
11-319834
165,46 € Union poisťovňa, a. s. Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
5. December 2022
Dodatok č. 3
3
0,00 € SOMO Jozef Peťovský Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov
19. December 2022
Kúpna zmluva
1-802844990491
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Nám. sv. Ignáca 31, Leopoldov