Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Verejná knižnica Mikuláša Kováča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2024
Príkazná zmluva č. 05/2024
12/2024
70,00 € Mgr. Kubašáková Zuzana Verejná knižnica Mikuláša Kováča
7. Jún 2024
Príkazná zmluva č. 06/2024
13/2024
50,00 € Kalamár Ondrej Verejná knižnica Mikuláša Kováča
7. Jún 2024
Príkazná zmluva č. 07/2024
14/2024
70,00 € Pribišová Kamila Verejná knižnica Mikuláša Kováča
7. Jún 2024
Príkazná zmluva č. 08/2024
15/2024
70,00 € PaedDr. Páleš Marcel Verejná knižnica Mikuláša Kováča
3. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
11/2024
0,00 € OBČIANSKE ZDRUŽENIE ZELENÁ FONČORDA Verejná knižnica Mikuláša Kováča
24. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 01/2024
10/2024
150,00 € Andrea Magová Verejná knižnica Mikuláša Kováča
17. Máj 2024
Príkazná zmluva č. 04/2024
009/2024
150,00 € Andrea Magová Verejná knižnica Mikuláša Kováča
29. Apríl 2024
Príkazná zmluva č. 03/2024
07/2024
120,00 € Beáta Vargová Kuracinová Verejná knižnica Mikuláša Kováča
29. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-513-01809
08/2024
7 000,00 € Fond na podporu umenia Verejná knižnica Mikuláša Kováča
23. Apríl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu zo dňa 04.12.2023
06/2024
0,00 € Organizátor IDS BBSK, a.s. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
19. Marec 2024
Príkazná zmluva č. 01/2024
04/2024
50,00 € Mgr. Zuzana Kubašáková Verejná knižnica Mikuláša Kováča
19. Marec 2024
Príkazná zmluva č.02/2024
05/2024
70,00 € PaedDr. Renáta Matúšková Verejná knižnica Mikuláša Kováča
29. Február 2024
Kúpna zmluva č.18579152
2/2024
315,00 € 365.bank,a.s Verejná knižnica Mikuláša Kováča
29. Február 2024
Zmluva o zabezpečení prevádzky plynovej kotolne
3/2024
7 560,00 € SPAEZ spol. s r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
22. Február 2024
Zmluva o zabezpečení hostingu a prevádzky automatizovaného knižničného informačného systému
1/2024
9 644,40 € SVOP, spol. s r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
8. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-365-04888
98/2023
1 500,00 € Fond na podporu umenia Verejná knižnica Mikuláša Kováča
19. December 2023
Zmluva o podpore prevádzky údržbe a rozvoji informačného systému
90/2023
1 200,00 € SVOP, spol. s r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
20. December 2023
Zmluva o výpožičke nebytových prie
93/2023
0,00 € Základná umelecká škola Jána Cikkera Verejná knižnica Mikuláša Kováča
22. December 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
94/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
29. December 2023
Zmluva o dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných a súvisiacich sieťových služieb
97/20233
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Verejná knižnica Mikuláša Kováča