Centrálny register zmlúv

Verejná knižnica Mikuláša Kováča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Apríl 2022
Zmluva o prevode správy majetku Banskobystrického samosprávneho kraja
25/2022
241 451,46 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sénium Verejná knižnica Mikuláša Kováča
13. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-39/2022/SOIROPPO3-302071BQX4
MK-39/2022/SOIROPPO3-302071BQX4
106 132,55 € Ministerstvo kultúry SR Verejná knižnica Mikuláša Kováča
29. Jún 2023
Zmluva o dielo
30/2023
67 172,66 € stavRaVa s.r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
21. November 2023
Zmluva o dielo
80/2023
47 422,08 € RBD spol. s r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
2. Júl 2024
Dohoda o grante pre program Erasmus+ Projekt č. 2024-1-SK01-KA122-ADU-000233407
16/2024
34 073,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Verejná knižnica Mikuláša Kováča
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.23-514-04068
35/2023
25 000,00 € Fond na podporu umenia Verejná knižnica Mikuláša Kováča
20. Júl 2023
Kúpna zmluva
32/2023
18 249,60 € Trendwood-twd, s.r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
26. Júl 2023
Kúpna zmluva
36/2023
12 060,00 € KOVAL Systems, a.s. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
22. Február 2024
Zmluva o zabezpečení hostingu a prevádzky automatizovaného knižničného informačného systému
1/2024
9 644,40 € SVOP, spol. s r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
20. Júl 2023
Kúpna zmluva
33/2023
8 700,00 € Trendwood-twd, s.r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
29. Február 2024
Zmluva o zabezpečení prevádzky plynovej kotolne
3/2024
7 560,00 € SPAEZ spol. s r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
30. Jún 2023
Kúpna zmluva
31/2023
7 044,00 € Datacomp s.r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
29. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-513-01809
08/2024
7 000,00 € Fond na podporu umenia Verejná knižnica Mikuláša Kováča
14. December 2022
Zmluva č. 1734/2022/ODDK o podmienkach použitia a vyúčtovania dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti vedy a inovácií
1734/2022/ODDK
4 000,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Verejná knižnica Mikuláša Kováča
26. August 2022
Zmluva o dielo č. 45/2022 o výkone stavebného dozoru
45/2022
3 000,00 € GAMO - INSTAL s.r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
21. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-513-01294
22/2022
1 900,00 € Fond na podporu umenia Verejná knižnica Mikuláša Kováča
24. Júl 2023
Zmluva č. 34/2023 O VÝKONE DOZORU PRI REALIZÁCII ZARIADENIA INTERIÉRU
34/2023
1 800,00 € Design Tex s.r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
21. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-513-01422
24/2022
1 600,00 € Fond na podporu umenia Verejná knižnica Mikuláša Kováča
21. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-513-01393
19/2022
1 500,00 € Fond na podporu umenia Verejná knižnica Mikuláša Kováča
21. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-513-01398
20/2022
1 500,00 € Fond na podporu umenia Verejná knižnica Mikuláša Kováča