Centrálny register zmlúv

Verejná knižnica Mikuláša Kováča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2022
Dohoda o krátkodobom prenájme - umiestnenie bibliomatu
78/2022
0,00 € Europa SC a.s. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
15. December 2022
Dodatok č. 1 ku zmluve č. 43/2022
43/2022
0,00 € Siroň plus s.r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
14. December 2022
Zmluva č. 1734/2022/ODDK o podmienkach použitia a vyúčtovania dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti vedy a inovácií
1734/2022/ODDK
4 000,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Verejná knižnica Mikuláša Kováča
13. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-39/2022/SOIROPPO3-302071BQX4
MK-39/2022/SOIROPPO3-302071BQX4
106 132,55 € Ministerstvo kultúry SR Verejná knižnica Mikuláša Kováča
9. December 2022
Zmluva o dielo č. 74/2022
74/2022
0,00 € Stanislava Knoppová Verejná knižnica Mikuláša Kováča
9. December 2022
Zmluva o dielo č. 73/2022 a licenčná zmluva
zmluva o dielo č. 73_2022
0,00 € Vieroslava Svetlik Verejná knižnica Mikuláša Kováča
9. December 2022
Zmluva o dielo č. 75/2022
75/2022
0,00 € Larix v.o.s Verejná knižnica Mikuláša Kováča
6. December 2022
Dodatok č. 2 ku KZ 2022_VKMK
1/2022
0,00 € ZO Odborový zväz VKMK Verejná knižnica Mikuláša Kováča
1. December 2022
Zmluva o dielo č. 72/2022 na zhotovenie a dodanie 2 ks bibliomatov
72/2022
0,00 € SVOP spol. s r. o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
28. November 2022
ZoD 67_2022_interiér_IV.etapa_architek. návrh
67/2022
0,00 € ASF i!, s.r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
28. November 2022
ZoD 68_2022_interiér_IV.etapa_PD
68/2022
0,00 € Kútik, s.r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
28. November 2022
ZoD 69_2022_exteriér_architek. návrh
69/2022
0,00 € ASF i!, s.r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
28. November 2022
ZoD 70_2022_exteriér_IV.etapa_
70/2022
0,00 € Kútik, s.r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
28. November 2022
Zmluva č. 1 o výpožičke_ZUŠ_na rok 2023
71/2022
0,00 € ZUŠ J. Cikkera Verejná knižnica Mikuláša Kováča
16. November 2022
Dodatok č. 2 ku KZ 2022_VKMK
Dodatok č. 2 ku KZ za rok 2022 VKMK
0,00 € Odborový zväz pracovníkov knižníc SR Verejná knižnica Mikuláša Kováča
2. November 2022
Zmluva o dielo č. 64/2022
Zmluva o dielo č. 64/2022
0,00 € JUDr. Mgr. art. Silvia Zaprihač Pavličková Verejná knižnica Mikuláša Kováča
2. November 2022
Zmluva o dielo č. 65/2022
Zmluva o dielo č. 65/2022
0,00 € Mgr. art. Dominik Zaprihač Verejná knižnica Mikuláša Kováča
2. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Dve vianočné tajomstvá
22-230-00351
0,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Verejná knižnica Mikuláša Kováča
19. Október 2022
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
ZO/2022BBZ26865-1
0,00 € Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
19. Október 2022
Zmluva o dielo č. 63/2022
63/2022
0,00 € Patrícia Pivolusková Verejná knižnica Mikuláša Kováča