Centrálny register zmlúv

Verejná knižnica Mikuláša Kováča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. 17/2022
17/2022
0,00 € Jana Pronská Verejná knižnica Mikuláša Kováča
9. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 30/2022
30/2022
0,00 € Miroslava Bielená Verejná knižnica Mikuláša Kováča
30. Máj 2022
Memorandum o spolupráci
36/2022
0,00 € MiKKoV Verejná knižnica Mikuláša Kováča
30. Máj 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 1/2015
1/2015
0,00 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sénium Verejná knižnica Mikuláša Kováča
30. Máj 2022
Zmluva číslo 09K441019
09K441019
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
7. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 830/2022/OPM-KU
830/2022/OPM-KU
0,00 € Mesto Banská Bystrica Verejná knižnica Mikuláša Kováča
9. Jún 2022
Kúpna zmluva č. PABK#V
PABK#V
0,00 € 365.bank, a.s. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
1. August 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
5100028122
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
16. August 2022
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: Verejná knižnica Mikuláša Kováča – rekonštrukcia budovy III. etapa – Jilemnického 1710/48 Banská Bystrica
43/2022
0,00 € SIROŇ plus s.r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
6. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-04044
22-514-04044
0,00 € Fond na podporu umenia Verejná knižnica Mikuláša Kováča
20. September 2022
48/2022
48/2022
0,00 € Michaela Dúcsová Verejná knižnica Mikuláša Kováča
20. September 2022
Zmluva o dielo č. 49/2022
49/2022
0,00 € Andrea Magová Verejná knižnica Mikuláša Kováča
20. September 2022
Zmluva o dielo č. 50/2022
Zmluva o dielo č. 50/2022
0,00 € Mgr. Zuzana Kubašáková Verejná knižnica Mikuláša Kováča
20. September 2022
Zmluva o dielo č. 51/2022
Zmluva o dielo č. 51/2022
0,00 € Mgr. Soňa Šóky, PhD. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
20. September 2022
Zmluva o dielo č. 52/2022
Zmluva o dielo č. 52/2022
0,00 € Mgr. Martina Borloková Verejná knižnica Mikuláša Kováča
26. September 2022
Zmluva o dielo č. 53/2022
Zmluva o dielo č. 53/2022
0,00 € Mgr. Jana Luptáková Verejná knižnica Mikuláša Kováča
30. September 2022
Poistná zmluva pre povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
70857255
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
30. September 2022
Havarijné poistenie motorového vozidla
2768056361
0,00 € Komunálna poisťovňa Verejná knižnica Mikuláša Kováča
3. Október 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
55/2022
0,00 € Stredná odborná škola informačných technológií Verejná knižnica Mikuláša Kováča
10. Október 2022
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
61/2022
0,00 € Slovenská distribučná , a.s. Verejná knižnica Mikuláša Kováča