Centrálny register zmlúv

Verejná knižnica Mikuláša Kováča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Apríl 2023
Príkazná zmluva č. 5/2023
20/2023
0,00 € Július Belan Verejná knižnica Mikuláša Kováča
14. Apríl 2023
Príkazná zmluva č. 6/2023
21/2023
0,00 € Katarína Vronková Verejná knižnica Mikuláša Kováča
4. Apríl 2023
Dohoda o spolupráci
19/2023
0,00 € CVTI Verejná knižnica Mikuláša Kováča
28. Marec 2023
Príkazná zmluva č. 3/2023
12/2023
0,00 € Matej Zámečník Verejná knižnica Mikuláša Kováča
28. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-00527
13/2023
0,00 € Fond na podporu umenia Verejná knižnica Mikuláša Kováča
28. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-00529
14/2023
0,00 € Fond na podporu umenia Verejná knižnica Mikuláša Kováča
28. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-00528
15/2023
0,00 € Fond na podporu umenia Verejná knižnica Mikuláša Kováča
28. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-00531
16/2023
0,00 € Fond na podporu umenia Verejná knižnica Mikuláša Kováča
28. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-00534
17/2023
0,00 € Fond na podporu umenia Verejná knižnica Mikuláša Kováča
28. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-513-00555
18/2023
0,00 € Fond na podporu umenia Verejná knižnica Mikuláša Kováča
23. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023
11/2023
0,00 € Michaela Dúcsová Verejná knižnica Mikuláša Kováča
16. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-512-01896
10/2023
0,00 € Fond na podporu umenia Verejná knižnica Mikuláša Kováča
7. Marec 2023
Príkazná zmluva č. 1/2023
8/2023
0,00 € Pavol Krajčík Verejná knižnica Mikuláša Kováča
7. Marec 2023
Príkazná zmluva č. 2/2023
9/2023
0,00 € Terézia Kaliňáková Verejná knižnica Mikuláša Kováča
28. Február 2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia_VKMK_JVA 2023
07/2023
0,00 € Generali poisťovňa Verejná knižnica Mikuláša Kováča
23. Február 2023
Zmluva o poskytovaní online platieb
31851/2023/e
0,00 € Štátna pokladnica Verejná knižnica Mikuláša Kováča
13. Február 2023
Dodatok č. 1 ku dohode o krátkodobom prenájme
05/2023
0,00 € Europa SC a.s. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
10. Február 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
04/2023
0,00 € Základná organizácia - OZ PK SR Verejná knižnica Mikuláša Kováča
4. Január 2023
Nájomná zmluva č. 2121/2022/OVZ-SÚ_informačná tabuľa
3/2022
0,00 € Mesto Banská Bystrica Verejná knižnica Mikuláša Kováča
3. Január 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
1/2023
0,00 € Magna Energia, a.s. Verejná knižnica Mikuláša Kováča