Centrálny register zmlúv

Verejná knižnica Mikuláša Kováča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Príkazná zmluva č. 32/2023
64/2023
40,00 € Mgr. Henrich Jakubík, PhD. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
29. September 2023
Príkazná zmluva č. 34/2023
66/2023
40,00 € Martina Tušimová Verejná knižnica Mikuláša Kováča
29. September 2023
Príkazná zmluva č. 33/2023
65/2023
50,00 € Ivana Gelienová Verejná knižnica Mikuláša Kováča
27. September 2023
Príkazná zmluva č. 21/2023
53/2023
200,00 € PhDr. Danuša Faktorová, PhD., MBA Verejná knižnica Mikuláša Kováča
27. September 2023
Príkazná zmluva č.22/2023
54/2023
200,00 € Mgr. Adriana Skočíková Verejná knižnica Mikuláša Kováča
27. September 2023
Príkazná zmluva č. 23/2023
55/2023
200,00 € Bc. Martin Bukový Verejná knižnica Mikuláša Kováča
27. September 2023
Príkazná zmluva č. 24/2023
56/2023
150,00 € Mgr. Martina Jadroňová Verejná knižnica Mikuláša Kováča
25. September 2023
Príkazná zmluva č.20/2023
52/2023
200,00 € PhDr. Mária Holubová, PhD. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
22. September 2023
Príkazná zmluva č. 19/2023
51/2023
200,00 € Antónia Revajová Verejná knižnica Mikuláša Kováča
21. September 2023
Príkazná zmluva č. 17/2023
48/2023
150,00 € Mgr. Martina Borloková Verejná knižnica Mikuláša Kováča
21. September 2023
Príkazná zmluva č. 49/2023
49/2023
140,00 € Mgr. Tomáš Golha Verejná knižnica Mikuláša Kováča
21. September 2023
Servisná zmluva ES20230918
50/2023
0,00 € Allevat electric, s.r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
19. September 2023
Príkazná zmluva č.16/2023
47/2023
250,00 € Ivana Gelienová Verejná knižnica Mikuláša Kováča
19. September 2023
Autorská zmluva o Dielo a o udelení licencie na jeho používanie
38/2023
510,00 € Mgr. Peter Klinec Verejná knižnica Mikuláša Kováča
19. September 2023
Autorská zmluva o Dielo a o udelení licencie na jeho používanie
39/2023
350,00 € Mgr. Soňa Šóky, PhD. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
19. September 2023
Autorská zmluva o Dielo a o udelení licencie na jeho používanie
40/2023
700,00 € Katarína Donovalová Verejná knižnica Mikuláša Kováča
18. September 2023
Príkazná zmluva č. 13/2023
44/2023
150,00 € Mgr. art. Eva Borušovičová, ArtD. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
18. September 2023
Príkazná zmluva č. 14/2023
45/2023
150,00 € Mgr. art. Eva Borušovičová, ArtD. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
18. September 2023
Príkazná zmluva č.15/2023
46/2023
1 000,00 € Mgr. Zdenka Chalachanová Verejná knižnica Mikuláša Kováča
14. September 2023
Príkazná zmluva 12/2023
43/2023
200,00 € Veronika Šikulová Verejná knižnica Mikuláša Kováča