Centrálny register zmlúv

Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
Zmluva o prenájme
2024008
0,00 € Garabík Peter Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
7. Február 2024
Zmluva o prenájme
01/2024
0,00 € Marian Rojko Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
7. Február 2024
Zmluva o prenájme
02/2024
0,00 € Balu group s.r.o. Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
7. Február 2024
Zmluva o prenájme
03/2024
0,00 € Marek Lutišan Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
7. Február 2024
Zmluva o prenájme
04/2024
0,00 € JUDR. Súkenník Ján Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
6. Február 2024
Licenčná zmluva na používanie Metodiky tréningových prostriedkov a pomôcok obč.združenia
LZ/022/2024
0,00 € Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
7. December 2023
Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku
Zmluva zo dňa 28.11.2023
0,00 € Mestské športové kluby s.r.o. Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
8. November 2023
Dodatok č. 008 k Zmluve č. 9106578373
Dodatok č. 008 k Zmluve č. 9106578373
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
8. November 2023
Dodávka plynu
5100026964/1
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
28. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
20232138
0,00 € Encare, s.r.o. Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
21. December 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva 1/2023
935,00 € BREL s.r.o. Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
23. November 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva - Megawaste Slovakia, s.r.o.
760,09 € Megawaste Slovakia s.r.o. Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
6. November 2023
Zmluva o prenájme
Zmluva o nájme nebytových priestorov
225,00 € Marek Lutišan Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
6. November 2023
Zmluva o prenájme
102023
100,00 € Marián Rojko Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
28. September 2023
Zmluva o poskytovaní plaveckého výcviku
22.09.2023
0,00 € Mestské športové kluby s.r.o. Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
26. September 2023
Zmluva o zabezpečení stravovania
04.09.2023
0,00 € Materská škola, Dukelská 987/2, Považská Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
19. September 2023
Zmluva o prenájme
04.09.2023
0,00 € VRBATA s.r.o. Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
17. Júl 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kusového automatu č. UM/04/23/1
UM/04/23/1
30,00 € Kávomaty, s.r.o. Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
17. Júl 2023
Pedagogická prax
24/2023
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
25. August 2023
Podpora pomáhajúcich profesii 3
č.2023 KGR POP3ZŠ PKPO 574
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica