Centrálny register zmlúv

Západoslovenské múzeum v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Zmluva o spolupráci č.47/2024
Zmluva č. 11/2024/ZslMuTT
0,00 € Hudobné centrum Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
19. Február 2024
Zmluva o vykonaní odsúhlasených postupov
Zmluva č. 10/2024/ZslMuTT
400,00 € Ing. Katarína Hlavatá Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
1. Február 2024
Dohoda o spolupráci pri realizácii podujatia Hollého pamätník 2024
Zmluva č. 6/2024/ZslMuTT
0,00 € Trnavské osvetové stredisko Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
1. Február 2024
Dohoda o spolupráci pri realizácii výstavy Trnavská paleta/Výtvarné spektrum 2024
Zmluva č. 7/2024/ZslMuTT
0,00 € Trnavské osvetové stredisko Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
31. Január 2024
Zmluva o výpožičke
Zmluva č. 5/2024/ZslMuTT
0,00 € Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
30. Január 2024
Kúpna zmluva č.1/2024
Zmluva č. 8/2024/ZslMuTT
5 338,00 € Valachovič Tomáš Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
30. Január 2024
Zmluva č.70/2024 o platbe členského príspevku
Zmluva č. 9/2024/ZslMuTT
290,00 € Zväz múzeí na Slovensku Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
25. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
Zmluva č. 4/2024/ZslMuTT
0,00 € Slovenské národné múzeum Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
19. Január 2024
Dodatok č.2 k Dohode o spolupráci zo dňa 04.03.2022
Zmluva č. 3/2024/ZslMuTT
19,00 € Obecný úrad Brestovany Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
12. Január 2024
Zmluva o refundáciu nákladov za odber plynu
Zmluva č. 2/2024/ZslMuTT
145,44 € MAGNA TEPLO a.s. Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
10. Január 2024
Dodatok č.7
Zmluva č. 1/2024/ZslMuTT
0,00 € Obecný úrad Smolenice Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
2. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
98/2023
0,00 € Encare Západoslovenské múzeum v Trnave
2. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke plynu
Zmluva č.97/2023
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia Západoslovenské múzeum v Trnave
28. December 2023
Darovacia zmluva č.80/2023
Zmluva č. 103/2023/ZslMuTT
0,00 € Kopúnek Juraj Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
28. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.23-522-04597
Zmluva č. 104/2023/ZslMuTT
4 000,00 € Fond na podporu umenia Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
20. December 2023
Darovacia zmluva č.90/2023
Zmluva č. 99/2023/ZslMuTT
0,00 € Hrušovská Emília Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
20. December 2023
Darovacia zmluva č.91/2023
Zmluva č. 100/2023/ZslMuTT
0,00 € Vojtechová Františka Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
20. December 2023
Zmluva o vytvorení a používaní elektronickej kópie fotografií č.7/2023
Zmluva č. 101/2023/ZslMuTT
0,00 € Ondrišová Helena Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
20. December 2023
Zmluva o vytvorení a používaní elektronickej kópie fotografií č.3/2023
Zmluva č. 102/2023/ZslMuTT
0,00 € Vojtechová Františka Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
19. December 2023
Darovacia zmluva č.87/2023
Zmluva č. 95/2023/ZslMuTT
0,00 € Suchá Kateřina Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1